Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla


Selvitä nopeasti loukkaantuneiden lukumäärä ja tee hätäilmoitus. Pelasta välittömästä vaarasta, kuten palavasta autosta tai liikenneväylältä. Pysy rauhallisena. Toimi nopeasti, mutta harkiten.

 • Pelasta
  Pelasta loukkaantuneet välittömästä hengenvaarasta, kuten palavasta autosta. Vedä potilasta maata pitkin vaatteista tai hartioista, vältä nostamista. Muutoin älä liikuta potilasta turhaan.

 • Estä lisäonnettomuudet
  Varoita liikenneonnettomuudesta muuta liikennettä. Käytä opastajia, hätävilkkuja tai varoituskolmioita liikenteen varoittamiseen.
  Pysäytä onnettomuusajoneuvojen moottorit. Huolehdi, että auttajat ja onnettomuudessa mukana olleet pysyvät tien sivussa. Varo laukeamattomia auton turvalaitteita, kuten airbagejä (älä mene ratin/kojelaudan ja etupenkillä istuvien väliin). Hanki onnettomuuspaikalle alkusammutusvälineitä paikalle pysähtyvistä autoista.

 • Tee hätäilmoitus numeroon 112

 • RAUHOITA potilaita ja ANNA vammojen mukaista ENSIAPUA
  Avaa tajuttoman potilaan hengitystiet.
  Tyrehdytä runsas verenvuoto.
  Aseta tajuton potilas kylkiasentoon.

 • OPASTA auttajat onnettomuuspaikalle
  Noudata pelastus- tai ensihoitohenkilöstön antamia ohjeita.

 • Älä lähde itse kuljettamaan vakavasti loukkaantunutta onnettomuuden uhria sairaalaan. Jos auttajia on useita, jaa tehtävät auttajien tietojen ja taitojen mukaisesti.

 •