Tulentekoilmoitus

Pelastuslain (379/2011) 8 § edellyttää, että kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava pelastusviranomaiselle.

Tulentekoilmoitus tehdään ensisijaisesti alla olevalla sähköisellä lomakkeella tai tarvittaessa soittamalla oman kunnan palotarkastajalle tai päivystävälle palotarkastajalle (arkisin klo 8-16). Paloasemien henkilöstön yhteystiedot löydät tästä.
Pelastusviranomaiset eivät tee ilmoituksista lupapäätöstä, mutta voivat tarvittaessa antaa suosituksia, ohjeita tai määräyksiä polton turvallisuusjärjestelyihin.

Tulentekoilmoituksen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä aiheettomia hätäilmoituksia. Tässä yhteydessä on huomattava, että jos kulotuksen tai muu avotulen savusta tehdään hätäilmoitus, on hätäkeskuksen annettava pelastustoimelle hälytys ja pelastuslaitoksen lähdettävä tarkistamaan kohde mahdollisen tulipalon varalta. On erittäin toivottavaa, että avotulet pidetään niin pienenä, ettei niistä tehdä aiheettomia hätäilmoituksia.

Pidä avotuli niin pienenä, että pystyt sen tarvittaessa sammuttamaan.
Varmista, ettei metsä- tai ruohikkopalovaroituksia ole voimassa, ennen kuin sytytät, www.ilmatieteenlaitos.fi

 

Päivitetty 23.8.2018


Pakolliset tiedot *

Ilmoittajan tiedot:
Nimi:*

Lähiosoite:*

Postinumero:*

Postitoimipaikka:*

Puhelinnumero:*

Sähköpostiosoite:*


Polton suorittajan tiedot: ( Samat kuin ilmoittajan)
Nimi:*

Lähiosoite:*

Postinumero:*

Postitoimipaikka:*

Puhelinnumero:*

Sähköpostiosoite:*


Polton ajankohta:* (anna vähintään yksi ajankohta)
Polttoaika 1:
klo: 

kesto tuntia

Polttoaika 2::
klo:

kesto tuntia

Polttoaika 3:
klo:

kesto tuntia

Mikäli paikka muuttuu eri polttoajankohtina merkittävästi, tee uusi tulentekoilmoitus.

Polttopaikan tarkka tai lähin osoite:

Osoitteen muoto:* Tarkka osoite Lähin osoite

Kunta:*


Lähiosoite:*

Matka osoitteesta polttopaikalle:
*noin  metriä

Merkitse polttopaikka vielä alla olevaan karttaan, niin polttopaikan koordinaattitiedot välittyvät pelastustoimelle. Voit lähentää ja loitontaa karttaa kartan + ja - napeista. Karttapohjaa voi liikuttaa vetämällä hiirtä kartan päällä samalla hiiren vasenta nappia pohjassa pitäen.

Polttopaikka kartalla:*

 
Lat: Lon:


Kuvaus poltettavasta materiaalista:*
HUOM! Jätteiden polttaminen on jätehuoltomääräysten mukaan kiellettyä!


Lisätiedot: