Tulentekoilmoitus

Pelastuslain (379/2011) 8 § edellyttää, että kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava pelastusviranomaiselle.

Tulentekoilmoitus tehdään ensisijaisesti alla olevalla sähköisellä lomakkeella tai tarvittaessa soittamalla oman kunnan palotarkastajalle tai päivystävälle palotarkastajalle (arkisin klo 8-16). Paloasemien henkilöstön yhteystiedot löydät tästä.
Pelastusviranomaiset eivät tee ilmoituksista lupapäätöstä, mutta voivat tarvittaessa antaa suosituksia, ohjeita tai määräyksiä polton turvallisuusjärjestelyihin.

Tulentekoilmoituksen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä aiheettomia hätäilmoituksia. Tässä yhteydessä on huomattava, että jos kulotuksen tai muu avotulen savusta tehdään hätäilmoitus, on hätäkeskuksen annettava pelastustoimelle hälytys ja pelastuslaitoksen lähdettävä tarkistamaan kohde mahdollisen tulipalon varalta. On erittäin toivottavaa, että avotulet pidetään niin pienenä, ettei niistä tehdä aiheettomia hätäilmoituksia.

Pidä avotuli niin pienenä, että pystyt sen tarvittaessa sammuttamaan.
Varmista, ettei metsä- tai ruohikkopalovaroituksia ole voimassa, ennen kuin sytytät, www.ilmatieteenlaitos.fi

 

Tulentekoilmoituksen pääset tekemään pelastustoimi.fi sivuston lomakkeella:

 

Päivitetty 05.11.2021