Tulviin varautuminen

Tulvavahingot koskettavat yleisimmin henkilöitä, joilla on kiinteistöjä jokien läheisyydessä. Ongelmia saattavat aiheuttaa kevään sulamisvesitulvat ja jääpadot, syksyn sadantatulvat tai alkutalven hyydetulvat. 

Myös "kuivalla maalla" on vaaransa. Helteisten kesäpäivien jatkoksi alkavat rankkasateet ja ukkosmyrskyt saattavat aiheuttaa tulvimista missä vaan. Erityisen herkkiä rankkasadetulville ovat laajat kaupunkitaajamat, joissa pintavesien johtamiseen tarvittavat ojat, kanavat, viemärit ja pintamaan kaadot ovat puutteelliset tai kapasiteetiltaan riittämättömät. 

Vakavassa tulvatilanteessa pelastuslaitoksen ensisijaisia tehtäviä ovat ihmisen henkeen ja terveyteen kohdistuvat pelastustehtävät. On tärkeää, että tulvaherkillä alueilla kiinteistöjä omistavat huolehtivat omatoimisen varautumisen toimenpitein tulvavahinkojen ehkäisystä, tulviin varautumisesta ja tulvantorjunnasta. Esimerkiksi talon tilapäinen tulvasuojaus rakennusmuovilla on toteutettavissa omatoimisesti. Suojauksen tekemistä nopeuttaa, jos tarvittava materiaali ja välineet on varattu tontille etukäteen.

Talon tulvaturvallisuusoppaasta löydät ohjeita tulvavahinkojen ehkäisyyn ja tulvantorjuntaan. Pientalon tulvasuojauksesta tehtyyn opasvideoon voit tutustua tästä. Ajankohtaisia tietoja tulvatilanteesta ja ohjeita tulviin varautumiseen löydät myös ympäristöhallinnon sivuilta.  

 

MUISTA

Tulvavesi on vaarallista. Nopeasti vaihteleva vedenkorkeus, voimakas virtaus, tulvan mukana kulkeutuva materiaali, tulvaveden likaisuus, tulvan peittämän maapohjan epätasaisuus, paikoiltaan siirtyneet kaivonkannet, vuodenajasta riippuen kylmä vesi jne. tekevät tulvasta vaarallisen. Vakavien tulvatilanteiden henkilövahingot aiheutuvat yleisimmin tulvavirtaaman läpi kulkemisesta.

  • Jo 15 cm korkea tulvavirtaama voi kaataa jalankulkijan, erityisesti lapsen. Tulvavirtaamavie helposti mukanaan, jos se aiheuttaa kaatumisen.

  • 45-60 cm korkea tulvavirtaama voi kelluttaa auton tieltä. Auto voi siirtyä tienvarsiojaan, jossa tulvaveden syvyys ja virtausnopeus voivat olla huomattavasti suuremmat kuin tiellä.

Tulvavirtaamat ovat vaarallisia myös pelastajille. Pelastaudu ajoissa tulvan alta ja noudata viranomaisten antamia ohjeita/käskyjä.

Tulvat ovat pahimmillaan pitkäkestoisia ja aiheuttavat vakavia vahinkoja mm. tiestölle, rakennuksille ja sähkönjakelulle. Kotivara auttaa, jos matka kauppaan katkeaa tulvivaan tiehen.

Kotivara?
Lisätietoja löydät esimerkiksi tästä SPEK:n Kotivara -oppaasta.