Vaarallisten aineiden onnettomuus

Kemikaalien vaarallisuus riippuu pääasiassa niiden vaarallisista ominaisuuksista, määrästä ja olomuodosta. Onnettomuus voi olla paikallinen tai hyvinkin laaja.

Väestöä uhkaavasta vaarallisten aineiden onnettomuudesta varoitetaan antamalla yleinen vaaramerkki. Jos kuulet vaaramerkin, suojaudu! Kehoita muitakin suojautumaan ja huolehdi, että läheisyydessäsi olevat henkilöt, jotka eivät kykene itse suojautumaan, pääsevät suojaan. 

Yleinen vaaramerkki

Kuuntele vaaramerkin kokeiluääni (MP3)

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva sireeniääni. Äänimerkin nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina radiossa annettava viranomaisten vaaratiedote. Tiedotteessa kerrotaan vaaramerkin antamisen syy sekä annettaan tilanteen edellyttämät toimintaohjeet.

Kuultuasi yleisen vaaramerkin

 • Suojaudu sisätiloihin.
   
 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusluukut ja pysäytä ilmastointi.
   
 • Avaa radio, odota ohjeita ja toimi niiden mukaisesti.
   
 • Pysy sisällä. Mene ulos vain jos se on välttämätöntä esimerkiksi ihmishengen pelastamiseksi.
   
 • Vältä puhelimen käyttöä.
   
 • Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostutetun vaatteen läpi. Pyri ylempiin kerroksiin. Jos olosuhteet käyvät vaarallisen kemikaalin vuoksi sietämättömäksi, soita hätäkeskukseen ja ilmoita tilanteestasi.
   
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehoitusta - voit joutua matkalla vaaraan. Viranomaiset antavat lisäohjeita, myös tiedon alueen tyhjentämisestä, radiossa tai kaiutinauton kuulutuksissa.
   
 • Jos et pääse sisätiloihin ja tunnet kaasun hajua, poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri korkeampaan maaston kohtaan. Suojaa hengitystä kostutetulla vaatteella.

Vaara ohi -merkki

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin pituinen tasainen äänimerkki. Äänimerkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on poistunut.

Väestöhälyttimien kokeilumerkki

Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen äänimerkki. Kokeilumerkkiä käytetään hälytinjärjestelmien käyttökunnon testaamiseen. Järjestelmien testaus suoritetaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12:00.

Yleinen hätänumero 112

Kemikaalionnettomuus- tilanteessa on huolehdittava, ettei vaarallisten aineiden pitoisuuksia pääse sisätiloihin. Jos kiinteistöä varten on laadittu pelastussuunnitelma, on ilmastoinnin pysäyttäminen ohjeistettu suunnitelmassa. Ilmastoinnin hätäpysäytys on hyvä perehdyttää kiinteistön asukkaille/työntekijöille.

Tietoja kemikaaleista aiheutuvista suuronnettomuusriskeistä ja suuronnettomuuksiin varautumisesta löydät tästä. Kyseessä on asetuksen 612/2015 (valtioneuvoston asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisista pelastussuunnitelmista) 5 §:n mukainen tiedote ja se koskee Oulun seudun asukkaita sekä alueella työskenteleviä tai oleskelevia.