Väestönsuojan laitteet ja varusteet

Väestönsuojaan kuuluvia tiloja ovat sulkutila (sulkuhuone tai -teltta), suojahuone, kuivakäymälätila, ilmanvaihtolaitetila sekä varavesisäiliöiden tila.

Suoja varustetaan suojaovella sekä hätäpoistumismahdollisuudella. Suojan peruskalustukseen kuuluu mm. varavesiastiat, kuivakäymälät, vesi-, sähkö-, puhelin- ja antennipisteet sekä myös ilmanvaihtolaitteisto, joka koostuu raitisilmakanavasta, suojapuhaltimesta, suodattimesta ja jakokanavasta sekä ylipaineventtiileistä ja ylipainemittarista. Väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä tai puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon joko omana liittymänä tai rakennuksessa olevan puhelimen rinnakkaisliittymänä.

Väestönsuojelumateriaali määräytyy väestönsuojien lukumäärän sekä asukas- tai työntekijäluvun mukaan. Materiaali sisältää alkusammutus-, ensiapu-, raivauskalustoa sekä henkilökohtaisia suojavälineitä.

Väestönsuojan materiaaliluettelo, suunnitteluohje, yms. löytyvät materiaalipankista.