Väestönsuojelu

 

Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat pelastuslain (379/2011) mukaan toimialaansa kuuluvista lähinnä pelastustoimintaan painottuvista Geneven sopimuksissa (SopS 8/1955), sekä Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjoissa (SopS 82/1980) määritellyistä väestönsuojelutehtävistä. Väestönsuojelun tehtävät kokonaisuudessaan kuuluvat usean eri hallinnonalan viranomaisille ja pelastuslain mukaan muiden viranomaisten väestönsuojeluun varautuminen toteutetaan yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

Normaalioloissa suoritettaviin väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluu mm. väestönsuojelun suunnittelu ja koulutus, suojarakenteiden rakentaminen, johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien ylläpito sekä varautuminen evakuointeihin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimintaan.

Väestönsuojelun varautumistoimenpiteet perustetaan mahdollisimman pitkälti normaaliaikaisiin järjestelyihin.

Yhteystiedot

Rakenteellisesta väestönsuojelusta saat lisätietoa kuntasi palotarkastajalta.