Valistus ja neuvonta

Erilaiset onnettomuudet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, taloudellisia menetyksiä, ympäristön pilaantumista tai vähintäänkin säikäyttävät. Pelastustoimen alaan kuuluvan valistuksen ja neuvonnan tavoitteena on, että ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat, osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja toimia onnettomuustilanteissa sekä tietävät miten varautua poikkeusoloihin.

Valistukselle ja neuvonnalle on runsaasti otollista "maaperää", koska ihmisten toiminta aiheuttaa valtaosan tulipaloista ja muista onnettomuksista. Tapahtumien syynä on usein ollut huolimattomuus, välinpitämättömyys, tietämättömyys tai tahallisuus.

Onnettomuuksia ehkäistäessä on erityisen suuri merkitys asenteilla, mutta myös tiedoilla ja taidoilla. Oikeat asenteet sekä riittävä määrä tietoa palo- ja henkilöturvallisuusasioista vähentää varmasti onnettomuuksien todennäköisyyttä. Taidot ovat avuksi silloin, jos onnettomuus varautumisesta huolimatta tapahtuu.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän palvelut

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta voi tiedustella mm. seuraavia valistus-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia:

 • Pelastustoimen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen esittely (kesto 0,5 - 1,0 tuntia)

  Pelastustoimen järjestelmä suomessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen esittely.
   
 • Alkusammutuskoulutus (kesto noin kaksi tuntia)

  Teoria: Palamisen edellytykset, tulipalojen yleisimmät syttymissyyt, tulipalon kehittyminen, alkusammutusvälineet, alkusammutus, toiminta tulipalotilanteessa, pelastuslaitoksen toimintavalmius.
  Teoriaosuudessa sivutaan myös rakenteellista paloturvallisuutta ja palotekniikkaa mm. tulipalon havaitsemisen, tulipalon rajoittamisen ja poistumisturvallisuuden näkökulmasta.
  Alkusammutusharjoitus: Harjoitusvälineinä yleensä pikapaloposti, käsisammutin ja sammutuspeite.
   
 • Kodin paloturvallisuus (kesto noin yksi tunti)

  Palo- ja henkilöturvallisuuden erityispiirteet asuinrakennuksissa sekä asuinrakennukset pelastustoimen näkökannalta. Rakenteellinen palo- ja henkilöturvallisuus sekä palotekniset varusteet ja laitteet asuinrakennuksissa. Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien (mm. kotitapaturmat) syyt - onnettomuuksien ehkäisy. Tulipalon kehittyminen. Palon rajoittaminen ja sammuttaminen. Toiminta onnettomuustilanteessa. Pelastuslaitoksen toimintavalmius.
   
 • Poistumisharjoitus (kesto n. 1,5 tuntia + harjoitus ja sen palaute n. 1,0 - 1,5 tuntia

  Poistumisharjoitukseen valmentava opetus: Teoriaopetus tulipalosta, sen kehittymisestä, rajoittamista ja sammuttamisesta. Turvallista ja nopeaa poistumista tukevat rakenteelliset palo- ja henkilöturvallisuusjärjestelyt rakennuksissa. Ihmisten käyttäytyminen hätätilanteissa. Eri henkilöstöryhmien toiminta onnettomuustilanteessa. Poistumisharjoitus teoriassa. Poistumisharjoitus.
   
 • Turvakävely (kesto sisällöstä riippuen 1-2 tuntia)

  Koulutus, jossa tutustutaan kiinteistön rakenteelliseen palo- ja henkilöturvallisuuteen, paloturvallisuustekniikkaan ja muihin turvallisuuden kannalta keskeisiin järjestelyihin kiinteistössä.
  Tutuksi tulee mm. uloskäynnit, kulkutiet uloskäynneille, poistumisopasteet ja poistumisreittivalaistus, palo-osastointi, palo-ovet, osastoivat läpiviennit, palonilmaisimet ja paloilmoituksen paikantaminen paloilmoitinlaitteiston avulla, automaattisest sammutuslaitteistot, alkusammutusvälineet, väestönsuoja, sähköpääkeskus, käyttöveden pääsulku, ilmastoinnin pysäyttäminen, pelastustiet jne. Sopiva ryhmäkoko on noin 10 henkilöä.
   
 • Asiantuntijaluennot

  Pelastustoimen alaan kuuluvat asiantuntijaluennot onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta tai väestönsuojelusta.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK:n) turvallisuuskoulutukset

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön järjestämiin varautumiskoulutuksiin (väestönsuojan hoitajan kurssi, asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön kurssi yms.) voit tutustua SPEK Pohjois-Suomen koulutuskalenterista.

 

 

          

 

Turvallisuusviestinnän keskeisenä tavoitteena on edistää omatoimista onnettomuuksien ehkäisyä, onnettomuuksiin varautumista ja oikeaa toimintaa onnettomuustilanteissa.

Koulutusvideot
 

Tekemämme koulutusvideot löydät Youtube-tililtämme