Valvonnan maksullisuus

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos otti 1.3.2013 alkaen käyttöön pelastuslain (379/2011) 96 §:ään perustuvan maksun valvontasuunnitelman mukaisista palotarkastuksista. Päätös maksun käyttöönotosta tehtiin 14.12.2012 pelastustoimen palvelutasosta päättämisen yhteydessä.

Valvontamaksu peritään tuntiveloitusperusteisesti varsinaiselta tarkastusajalta eli siltä ajalta, kun tarkastus aloitetaan ja lopetetaan valvontakohteessa. Tuntiveloitus on alkavalta tunnilta 59,09 €/tunti sisältäen kaikki valvontakäynnin suorittamiseen liittyvät kustannukset. 

Valvontamaksua ei peritä asuin- ja vapaa-ajan rakennusten palotarkastuksista. Maksua ei peritä myöskään yleisötilaisuuksien valvonnasta eikä muiden viranomaisten tai tarkastuslaitosten valvontavastuulla olevista tarkastuksista, joihin pelastuslaitoksella on osallistumisoikeus tai joihin pelastuslaitos on perinteisesti osallistunut. Näitä ovat mm. rakennusten, väestönsuojien ja paloteknisten laitteistojen käyttöönottotarkastukset sekä Turvatekniikan keskuksen suorittamat tarkastukset merkittävissä kemikaalikohteissa. Pelastustoimen alaan kuuluva neuvonta, opastus ja lausunnot ovat myös maksuttomia.