Valvonnan suorittaminen

Valvontatehtäviä (palotarkastuksia) suorittavat pelastuslaitosten pelastusviranomaiset. Valvontatehtävän suorittajan virkanimike voi olla palotarkastaja tai joku muu virkanimike, kuten palomies, paloesimies, palomestari, apulaispalopäällikkö jne. Tarkastajalla on oltava sisäasiainministeriön vahvistaman mallin mukainen virkapuku sekä kuvalla varustettu pelastusviranomaisen henkilökortti. Henkilökortista on selvittävä henkilön nimi, syntymäaika, organisaatio ja virkanimike. Henkilökortti on esitettävä pyydettäessä.

Palotarkastuksen suorittamisesta ilmoitetaan yleensä etukäteen. Ilmoitus tehdään suoraan puhelimitse tai mikäli tarkastus koskee laajempaa aluetta, voidaan tulevasta tarkastuksesta ilmoittaa alueen postilaatikoihin jätettävillä ilmoituksilla.

Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Palotarkastaja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan, joka postitetaan tai luovutetaan tarkastuksen yhteydessä kohteen omistajalle tai haltijalle tai näiden edustajalle. Suoritetuista tarkastuksista pidetään rekisteriä.