Valvonta

Valvonnan eli palotarkastustoiminnan, tarkoituksena on ehkäistä tulipaloista ja muista onnettomuuksista ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa.

Palotarkastuksilla valvotaan mm., että rakennusten omistajat, haltijat ja toiminnanharjoittajat huolehtivat rakennusten ja kiinteistöjen palo- ja henkilöturvallisuudesta sekä varautuvat onnettomuuksien ehkäisyyn ja toimintaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Valvontatyöhön liittyy myös tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskeva opastus ja neuvonta.

Valvonnan tarkoitus

Palotarkastusten tarkoituksena on mm. varmistaa, että rakennukset ovat käyttäjillee turvallisia. Poistumisreiteille ja alkusammutusvälineiden eteen kasatut tavarat eivät edesauta turvallisuuden toteutumista.