Vastuu nuohouksen suorittamisesta

Vastuu siitä, että tulisijat ja savuhormit tulevat nuohotuksi on rakennuksen yhteisten tilojen osalta rakennuksen omistajalla tai haltijalla sekä huoneiston haltijalla hänen hallinnassaan olevien tilojen osalta ellei tästä rakennuksen omistajan ja haltijan kesken muuta sovita.

Jos nuohooja ei ole käynyt vaadituin aikavälein, on rakennuksen omistajan tai haltijan huolehdittava nuohouksen tilaamisesta.