Yleiset väestönsuojat

Rakennuksessa sijaitseva väestönsuoja on yleensä aina tarkoitettu kiinteistössä asuvia tai työskenteleviä ihmisiä varten. Jos kiinteistössä ei ole väestönsuojaa, voidaan suojautua yleiseen väestönsuojaan tai kiinteistöön valmisteltavaan tilapäissuojaan. Myös viranomaisten suorittamat evakuoinnit ovat mahdollisia.

Kuntien velvollisuudesta rakentaa uusia yleisiä väestönsuojia on luovuttu 1.7.2011 voimaan tulleen pelastuslain myötä. Oulun kaupungin alueella on yhteensä lähes 2500 vanhan lainsäädännön nojalla rakennettua yleistä väestönsuojapaikkaa.


Yleiset väestönsuojat

 

Päivitetty 4.3.2022