Yleiset väetönsuojat

Rakennuksessa sijaitseva väestönsuoja on yleensä aina tarkoitettu kiinteistössä asuvia tai työskenteleviä ihmisiä varten. Jos kiinteistössä ei ole väestönsuojaa, voidaan suojautua yleiseen väestönsuojaan tai kiinteistöön valmisteltavaan tilapäissuojaan. Myös viranomaisten suorittamat evakuoinnit ovat mahdollisia.

Kuntien velvollisuudesta rakentaa uusia yleisiä väestönsuojia on luovuttu 29.4.2011 lukien. Oulun kaupungin alueella on yhteensä lähes 2000 vanhan lainsäädännön nojalla rakennettua yleistä väestönsuojapaikkaa.


Yleiset väestönsuojat