Kodin ja koulun yhteistyö

Koti- ja koulutoimikunta lukuvuosi 2019-2020

Ringa Tuikka
Marianne Littow
Kaisa Pesämaa
Tanja Kuusirati
Mia Putaala 

Kokoukset Pikkaralan koululla jäsenille erikseen ilmoitettavina ajankohtina.