Koulun esittely

Pikkaralan koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna
37 oppilasta luokilla 1 – 6.
Koulussamme
on yhdysluokat: 1. – 2.lk, 3. – 4.lk ja 5. – 6.lk.

Kyläkoulumme turvallisessa ja luonnonläheisessä
työympäristössä pyrimme monipuolisin
työtavoin ja toiset huomioon ottaen hankkimaan
elämässä tarvittavat perustiedot ja -taidot.

Kasvatuksessamme arvostamme kyläyhteisön tukea
sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.