Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja  Johanna Säävälä vierailee Pikkaralan koululla syyslukukaudella 2020 seuraavina aikoina:
 

-       ti 1.9.

-       ti 29.9.

-       ti 27.10.

-       ti 24.11.

-       ti 15.12.

Tavoitatte terveydenhoitajan parhaiten Wilman kautta tai puhelimitse ma-pe klo 8.00-8.30. Puh: 044-7034578

 

Koulumme koulukuraattorina toimii Hanna Immonen-Amee
Hänet tavoittaa numerosta 040-845 0729
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Häneltä saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia.

Koulukuraattori- ja psykologi tekevät tarvittaessa yhteistyötä sosiaali - ja terveystoimen asiantuntijoiden kanssa.

 

Koulupsykologina toimii Ella Kavalus
Hänet tavoittaa numerosta 040-3589185