In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Me haluamme tarjota lapselle turvallisen, kannustavan ja kiireettömän oppimis- ja kasvuympäristön, jossa on aikaa ja tilaa leikille.

Lapsilähtöisyys – toiminnallisuus – leikinomaisuus

Annamme lapsen olla aktiivinen toimija ja oppija, jonka tekemistä motivoivat hänen omat tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Lapsellakin on oikeus ehdottaa asioita. Näin takaamme sen, että opitulle tiedolla ja taidolle löytyy hyvää käyttöä. Arvostamme lapsen leikkiä ja sille varaamme runsaasti aikaa. Toiminnassa huomioimme lasten omat toiveet ja tarpeet ja varaamme leikille runsaasti aikaa.

Rakennellaan legoilla Kotileikki

Esiopetusta toteutamme esiopetussuunnitelman pohjalta perustuen lapsilähtöisyyteen ja eri osa-alueisiin sekä huomioiden lasten tuen ja harjoituksen tarpeen. Harjoittelemme vuoden aikana leikin avulla äidinkielen, matematiikan, ympäristö- ja luonnontiedon taitoja, kädentaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Myös esiopetuksessa omaehtoisen leikin avulla lapsi käsittelee oppimaansa, joten sille tulee jättää riittävästi aikaa.

Me opetellaan kirjaimia