Henkilökunta

HALLINTO    
Hettula Ilpo rehtori 0447039060

Viljamäki Miia (virkavapaalla, 
sijainen Maarit Tohmola)

apulaisrehtori 0505724541

Perttunen Ritva

koulusihteeri 0447039061
     
KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT    
Etelä Jaana koulunkäynninohjaaja (8–9G) 0503623980
Kirmanen Iiris koulunkäynninohjaaja 0505726327
Laakso Heinä-Maaria koulunkäynninohjaaja  
Lievetmursu Lasse koulunkäynninohjaaja 0447039085
Vartiainen Maarit koulunkäynninohjaaja 0447039438
     
VIRASTOMESTARI    
Harjula Satu virastomestari 0447039068
     
OPPILASHUOLTO    
Ilmarinen Marjaana terveydenhoitaja 0447034573
Maikkula-Moilanen Tiia koulukuraattori 0447039673
Kovalainen Minna koulupsykologi 0447039046
     
OPPILAANOHJAUS    
Laitinen Pekka opinto-ohjaaja 0447039063
Piisilä Outi opinto-ohjaaja 0447039062
     
ERITYISOPETUS    
Koivukangas Martti erityisopetus 0505976450

Viljamäki Miia (virkavapaalla, 
sijainen Miina Määttä)

erityisopetus 0405374430
     

OPETTAJAT

   
7A Korhonen Anne kotitalous, terveystieto 0447039084
7B Belt Aino kotitalous, terveystieto 0505726916
7C Tapiainen Timo matematiikka 0447039184
7D Haapalainen Mika biologia, maantieto 0505727365
7E Rekilä Samuli musiikki, kuoro 0447039086
     
8A Kesälahti Johanna äidinkieli ja kirjallisuus 0505718002
8B Röntynen Markku englanti, ruotsi 0447039083
8C Kupsala Jari uskonto (evl.), historia, yhteiskuntaoppi 0505943441
8D Yliranta Ukko-Pekka historia, yhteiskuntaoppi 0505727155
8E Holmala Jukka ruotsi, saksa 0447039082
8F Järvitalo Virpi liikunta, terveystieto 0447039079
8–9G Ruuskanen Jonna   0406351934
     
9A Mikkola Minna englanti, ruotsi 0505995489
9B Id Marika biologia, maantieto 0505980818

9C Merihaara Sari (virkavapaalla, 
sijainen Janne Hyry

matematiikka, tvt 0505727921
9D Lahti Maarit matematiikka, fysiikka, kemia 0505727902
9E Mertaniemi Seija äidinkieli ja kirjallisuus 0505642196
9F Salmivaara Taina englanti, ruotsi, saksa 0505982890
     
10A Sipola Auli tekstiilityö, terveystieto 0447039081
10B Häkkilä Tiia matematiikka, fysiikka, kemia, tvt 0503692275
10C Nikula Sakari äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka 0503045126
     
Hautala Anniina äidinkieli ja kirjallisuus 0503736840
Jauhiainen Jaakko sinfoniaorkesteri 0447039088
Korhonen Elina musiikki 0504929345
Kukkonen Jyrki tekninen työ, terveystieto 0447039087
Kumpula Katri matematiikka, fysiikka, kemia  
Kumpulainen Kirsi matematiikka, fysiikka, kemia 0447039076
Lamponen Minna matematiikka, fysiikka, kemia 0505726984
Lauri Maarit espanja, ranska  
Lintulahti Seppo liikunta, terveystieto 0447039078
Paaso Päivi matematiikka, fysiikka, kemia 0505728144
Pessala Minna liikunta, terveystieto 0447039080
Tohmola Maarit apulaisrehtori (vs.), musiikki 0505724541
Uusitalo Ari historia, yhteiskuntaoppi,
elämänkatsomustieto, Wilma-tunnukset
0505726189
Wester Peter kuvataide 0505642102
Ylitörmänen Tiia-Liisa espanja  
Zelenski Andrei kitaraorkesteri