Rehtorin terveiset

Tervetuloa opiskelemaan Pohjankartanon kouluun lukuvuonna 2018-19!

Yksi suuri muutos edellisiin vuosiin verrattuna tapahtuu Pohjankartanon yläkoulun toimin­nassa, kun luovumme 45 minuutin oppitunneista ja neljän jakson hajautetusta oppiaineiden opiskelurytmistä. Siirrymme yhdenmukaiseen viiden jakson opiskeluun Oulun lukiotoimen kanssa. Samalla oppitunnin pituus muuttuu 75 minuuttiin ja oppiaineet jaksotetaan lukuun ottamatta käsityötä, valinnaisia aineita ja liikuntaa, joissa 75 oppitunti ja jaksotettu opis­kelu ei oikein käytännön syistä ole tarkoituksenmukaista. Edellä mainituissa oppiaineissa säilyy myös entiset oppituntipituudet. Vaihtelevat oppituntien pituudet aiheuttavat sen, että kaikkien pitää olla tarkkana oppitunnin aloitusajasta. Siirrymme uuteen järjestelmään paitsi lukion yhtenäisen oppitunti – ja jaksorytmityksen takia myös muilta yläkouluilta saa­mamme myönteisten palautteiden takia. Etuina on mm. esitetty, että samalta päivätä tulee vähemmistä oppiaineista läksyä, tuntien aloituksia tulee vähemmän, päivärytmi rauhoittuu, lukion kanssa yhteisten opettajien pitämien tuntien sijoittelu helpottuu, josta suurimpina hyötyjinä ovat oppilaat, yhteisten tilojen käyttö helpottuu samanlaisen tuntirytmin ansiosta ja oppilaiden päivät keskiverrosti lyhenevät.

Lukuvuonna 2018-2019 jatketaan edelleen peruskorjauksia. Tulevana lukuvuoden remontit eivät vaikuta oppilaiden työskentelyyn. Ehkä tärkeintä oppilaiden kannalta on muistaa, että peruskorjausalueelle meneminen on ehdottomasti kielletty. Peruskorjauksen kohteena tulevana lukuvuonna jatketaan hallintotilojen ja Karjasillan kirjaston remontointia. Hallinto, terveydenhuolto ja opettajainhuone sijaitsevat väliaikaisesti aulan hissin läheisyydessä. Remontin valmistuttua saamme samoihin tiloihin mukaan Oulu-opiston ja Oulun konservatorion hallinnon. Hallinnon tiloihin tulee myös remontin kohteena olevalle Karjasillan kirjaston väelle työskentelypisteet. Lukion ja yläkoulun väen kanssa odotamme mielenkiinnolla tätä uutta yhteiseloa. Näemme siinä paljon mahdollisuuksia parantaa entisestään Pohjankartanon koulussa toimivien yksiköiden yhteistyökuvioita.

Päivisin Pohjankartanossa toimii hieman alle 500 oppilaan perusopetuksen yläluokkien koulu ja noin 350 opiskelijan Madetojan musiikkilukio. Pohjankartanon tavallisten luokkien oppilaat, joita on noin 220, tulevat pääosin Lintulammen ja Teuvo Pakkalan kouluista. Musiikkiluokkalaisia on myös noin 220. He tulevat Teuvo Pakkalan koulusta ja vuorovuosin Myllyojan ja Tuiran ala-asteilta, joiden musiikkiluokille 3. luokalle on valittu oppilaat ympäri kaupunkia. Tänä vuonna on vuorossa Tuirasta tulevat musiikkiluokkalaiset. 7. luokan musiikkiluokille valitaan oppilaita myös pyrkimisen kautta. Pohjankartanon koulun monimuotoisuutta täydentää lisäluokkaopetus eli ns. kymppiluokkaopetus. Lopullinen kymppiluokkalaisten määrä selviää elokuun aikana.

Pohjankartanon koulukeskuksessa tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat Madetojan musiikkilukio, Oulu-opisto, Oulun konservatorio ja Madetojan musiikkikeskus. Pohjankartanon koulun tilat ovat päivällä perusopetuksen ja lukion käytössä ja iltaisin Oulu-opiston. Pohjankartanossa järjestetään iso osa Oulu-opiston opetuksesta, ja täällä sijaitsevat myös Oulu-opiston hallintotilat. Pohjankartanon koulu tekee yhteistyötä opetustilojen osalta myös Oulun konservatorion kanssa ja monissa tapahtumissa Madetojan musiikkikeskuksen kanssa.

Pohjankartanon koulussa saamme nauttia myös kouluarjen lomassa pidettävistä tasokkaista esityksistä ja tapahtumista.

Toivotan kaikille antoisaa ja oppimishaluista lukuvuotta 2018-2019!

Ilpo Hettula