Rehtorin terveiset Rehtorin terveiset

Tervetuloa opiskelemaan Pohjankartanon kouluun lukuvuonna 2017-18!

Oulun yläkouluissa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma. Se ei tapahdu kuitenkaan kertarykäisyllä vaan siihen siirrytään vaiheittain. Pohjankartanon seitsemäsluokkalaiset aloittavat ja vievät loppuun yläkouluopintonsa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaiset jatkavat peruskoulun loppuun aloittamallaan opetussuunnitelmalla.

Lukuvuonna 2017-2018  koulumme luokkaopetus toimii kolmen evakkotiloissa vietetyn vuoden jälkeen Pohjankartanon koulun tiloissa. Toki meillä jatkuu remontti Pohjankartanossa tänäkin vuonna. Syksyn aikana remontoidaan ruokala- ja keittiötilat jakelukeittiöksi, teknisen käsityön tiloista lohkaistaan osa tekstiilityön tiloiksi remontin avulla ja entisestä virastomestarin ja serviisin sosiaalitiloista remontoidaan väistötilat tammikuussa 2018 alkavalle hallintotilojen remontoinnille. Edellä mainitun tilan muutostöissä otetaan huomioon tilojen jatkokäyttö opetustarkoituksiin vuoden 2019 alusta. Nimittäin kun hallintotilat valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä vapautuu hallinnon väistötilat opetuskäyttöön.

Päivisin Pohjankartanossa toimii hieman alle 500 oppilaan perusopetuksen yläluokkien koulu ja noin 350 opiskelijan Madetojan musiikkilukio. Pohjankartanon tavallisten luokkien oppilaat, joita on noin 220, tulevat pääosin Lintulammen ja Teuvo Pakkalan kouluista. Musiikkiluokkalaisia on myös noin 220. He tulevat Teuvo Pakkalan koulusta ja vuorovuosin Myllyojan ja Tuiran ala-asteilta, joiden musiikkiluokille 3. luokalle on valittu oppilaat ympäri kaupunkia. Tänä vuonna on vuorossa Myllyojalta tulevat musiikkiluokkalaiset. 7. luokan musiikkiluokille valitaan oppilaita myös pyrkimisen kautta. Pohjankartanon koulun monimuotoisuutta täydentää lisäluokkaopetus eli ns. kymppiluokkaopetus. Viime vuonna kymppiluokkalaisia oli hieman alle kolmekymmentä. Tänä vuonna on odotettavissa suunnilleen saman verran. Lopullinen kymppiluokkalaisten määrä vakiintuu elokuun aikana.

Pohjankartanon koulukeskuksessa tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat Madetojan musiikkilukio, Oulu-opisto, Oulun konservatorio ja Madetojan musiikkikeskus. Pohjankartanon koulun tilat ovat päivällä perusopetuksen ja lukion käytössä ja iltaisin Oulu-opiston. Pohjankartanossa järjestetään iso osa Oulu-opiston opetuksesta, ja täällä sijaitsevat myös Oulu-opiston hallintotilat. Pohjankartanon koulu tekee yhteistyötä opetustilojen osalta myös Oulun konservatorion kanssa ja monissa tapahtumissa Madetojan musiikkikeskuksen kanssa.

Pohjankartanon koulussa saamme nauttia myös kouluarjen lomassa pidettävistä tasokkaista esityksistä ja tapahtumista.

Toivotan kaikille antoisaa ja oppimishaluista lukuvuotta 2017-2018!

Ilpo Hettula