Pohjoista musiikkia
KirjastoVirma
Hakemisto

LÄHTEET

Painamattomat lähteet

Lauri Merikallion Kaarlo Kramsu -kokoelma. Oulun yliopiston kirjasto.

Painetut lähteet

Grünthal, Satu 1999: Juhlarunoutta ja sekasointuja - lyriikka moniäänistyy. Teoksessa Yrjö Varpio ja Liisi Huhtala (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 1. Hurskaista lauluista ilostelevaan romaaniin. Helsinki: SKS, 316-329.

Kalajoki, Atte 1987: Oulun kirjailijat. Teoksessa Kyösti Julku (toim.): Valkean kaupungin vaiheet. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 309-337.

Koskenniemi, V.A 1918: Kaarlo Kramsu, vapaan Suomen runoilija. Teoksessa Kirjoja ja kirjailijoita. Porvoo: Otava, 25-33.

Koskimies, Rafael 1940: Yksinäinen runoilijanääni. Piirteitä Kaarlo Kramsun isänmaallisesta runoudesta. Teoksessa Runous ja Isänmaa. Kirjoitelmia vuodelta 1940. Helsinki: Otava, 27-35.

Kramsu, Kaarlo 1996: Runoelmia. Helsinki: SKS.

Kramsu, Kaarlo 1880: Puolueista Suomessa. Oulun lehti 8-10/1880.

Krogerus, Tellervo 1996: Iskevä säe: Kaarlo Kramsu. Esipuhe teoksessa Runoelmia. Helsinki: SKS.

Laine, Liisa 1997: Elämän muukalainen. Kaleva 20.12.1997.

Laitinen, Kai 1981: Suomen kirjallisuuden historia. Helsinki: Otava.

Miesmaa, J.V 1916: Kaarlo Kramsun viimeisiltä vuosilta. Muuan kirje. Teoksessa Vuosien Varrelta. Muistelmia ja tutkielmia. Porvoo: WSOY.

Murhu, Rae 1985: Oulun yliopiston kirjasto 1959-1984. Oulu: Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja.

Murhu, Rae 1991: Kaarlo Kramsu sanomalehtimiehenä. Kaleva 29.1.1991.

Niemi, Juhani 1985: Kaarlo Kramsun Runoelmien filosofiaa. Teoksessa
Hiidenkiven arvoitus. Esseitä ja tutkielmia kirjallisuudesta.
Hämeenlinna: Karisto, 104-114.

Niinistö, Maunu 1971: Kaarlo Kramsu. Helsinki: SKS.

Niinistö, Maunu 1973: Tähdettömän yön runoilija. Lisäpiirteitä Kaarlo Kramsun kirjailijankuvaan. Tampere: Tampereen yliopiston julkaisuja.

Palmgren, Raoul 1976: Kaarlo Kramsu eli kansallisuusaatteen pimeneminen. Teoksessa Suuri Linja. Arwidssonista vallankumouksellisiin sosialisteihin. Helsinki: KOY Yhteistyö. 

OUTI-verkkokirjasto 

OUTI-verkkokirjasto

– lainat ja haku

Tutustu myös näihin

Kramsun digitoitu teos Runoelmia

Kirjasampo