Okariino
Satukallio
Satumetso
 
Hakemisto

Lumottuja sanoja

Sanataideopetuksen on tarkoitus antaa kielestä, kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille mahdollisuus kehittää ja syventää harrastustaan. Kirjoittamisen ja kirjallisuudentuntemuksen avulla kehitetään ajattelua ja eläytymiskykyä, laajennetaan ilmaisuvaroja ja autetaan etsimään persoonallista ilmaisua ja vahvistetaan identiteettiä.

Sanataiteellisemmin ilmaistuna sanataidetunneilla kuunnellaan, luetaan, kirjoitetaan, keskustellaan – annetaan mielikuvituksen matkustaa toden toiselle puolelle, kuvataan arkisia asioita ja keksitään eläinten kieltä.

Opetushallituksen lakiuudistus, joka nosti sanataiteen viralliseksi osaksi muuta taideopetusta ja -kasvatusta, näkyy sanataiteen arvostuksena sekä kentällä – mm. kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa – että hallinnollisella tasolla. Yksittäisille loru- ja kirjoituskerhoille avautuivat vankemmat resurssit, jos kohta ilman asialleen omistautuneita sanataiteen ammattilaisia sanataide tuskin olisi kyennyt saamaan yhtä vankkaa jalansijaa.
 

Sanataidetta Oulussa

Lasten ja nuorten sanataidekasvatuksen institutionalisoituminen alkoi Oulussa 1990-luvun puolivälissä, kun Outi-Maria Takkinen ja Tuutikki Tolonen aloittivat lapsille suunnatun lorukerhon Lintulammen koululla. Sittemmin siirryttiin silloisen Nukun, nykyisen kulttuuritalo Valveen suojiin. Valveen sanataidekoulu perustettiin vuonna 2000.

Valveen sanataidekoulun historian merkittävimpiä muutoksia on vuonna 2003 saatu Taikalamppu-rahoitus. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema lastenkulttuurikeskusten valtakunnallinen verkosto, joka kehittää ja välittää kulttuuripalveluita lapsille ja nuorille.

Opetusministeriön ja kaupungin vastinrahalla sanataidekoulun tarjontaa pystyttiin laajentamaan merkittävästi. Ensimmäinen kolmivuotinen rahoitus (2003–2006) vakiinnutti huomattavasti oululaista sanataidekasvatusta. Vuonna 2006 sanataidekoulussa aloittivat nykyiset vastaavat opettajat Anna Anttonen ja Kati Inkala, jotka jatkoivat toiminnan kehittämistä toisen kolmivuotisen rahoituskauden (2007–2009) aikana. Heidän lisäkseen sanataidekoulu työllistää tuntiopettajia.

Ensimmäinen viisivuotinen rahoituskausi Taikalamppu-hankkeesta saatiin Valveen sanataidekoululle vuonna 2009, jolloin kaupunki vakinaisti kahden vastaavan opettajan työsuhteet. Kokoaikainen työsuhde mahdollistaa sanataidekoulun toiminnan täysipainoisemman kehittämisen. Esimerkiksi hankkeita ja opetussuunnitelmia pystytään laatimaan pitkäjänteisemmin ja yhteistyökuvioita muiden kulttuuritahojen kanssa voidaan kehittää, parantaa ja tiivistää.

Teksti: Myry Voipio

OUTI-verkkokirjasto 

OUTI-verkkokirjasto

– lainat ja haku

Tutustu myös näihin