Pohjoista musiikkia
Hakemisto

Nyyrikki – Suomen vanhin kaunokirjallinen viikkolehti

Nyyrikki on alkuaan toimittaja Juho Raappanan nimimerkki hänen pakinoissaan Kalevassa. Nimi otettiin myös Raappanan ja kirjapainaja Herman Willehad (myöh. Herkko) Marjamaan kanssa perustetun viikkolehden nimeksi. 26.11.1904 päivätyn näytenumeron jälkeen Nyyrikki alkoi ilmestyä säännöllisesti 1.4.1905 lähtien.

Nyyrikistä oli määrä tehdä "kansanopistoajatuksen äänenkannattaja", mistä syystä se ei saanut painoylihallitukselta perustamislupaa. "Kaunokirjallisena viikkolehtenä" se kuitenkin sai julkaisuluvan.

Vuonna 1907 lehti jäi Marjamaan haltuun. 1940 kustannusliike muutettiin perheyhtiö Marjamaa Oy:ksi. H. W Marjamaan jälkeen hänen poikansa Kosti Marjamaa jatkoi lehden kustantamista kuolemaansa, vuoteen 1970 asti.

Koska perheestä ei löytynyt jatkajaa, myytiin yhtiö Kirjapaino Oy Kannalle. Nyyrikki siirtyi yhtymään kuuluvalle kustannusliike Kolmio-kirjalle, joka julkaisee lehteä edelleen. Lehden päätoimittaja on (2011) Eeva Vainikainen.

Nyyrikissä julkaistaan novelleja, jatkokertomuksia ja runoja. Lehti tunnetaan aloittelevien kirjoittajien tekstien ensimmäisenä julkaisupaikkana. Laajasta avustajakunnasta suurin osa on ollut tuotteliaita viihde- ja harrastajakirjoittajia.

Monet kirjailijat, kuten Kalle Päätalo, Timo K. Mukka, Pentti Haanpää, Uuno Kailas ja Jorma Kurvinen ovat kirjailijauransa alkuvaiheessa kirjoittaneet Nyyrikkiin, usein nimimerkillä.

Ikääntyneiden naisten suhteellisen suuri osuus Nyyrikin kertomuksissa selittynee lukijakunnan ikäjakautumalla, sillä vanhemmalla iällä koettu romanssi on verraten poikkeuksellinen rakakusviihteessä. Nyyrikin voitaneen väittää välittäneen tässä mielessä todellisuutta vastaavaa kuvaa. Ikääntyneet naishahmot eivät kuitenkaan aina esiinny rakkausaiheisissa kertomuksissa, vaan ovat usein opettavaisissa tarinoissa elämänkokemusta välittäviä hahmoja.


Teksti: Petra Klintrup

OUTI-verkkokirjasto 

OUTI-verkkokirjasto

– lainat ja haku

Tutustu myös näihin