Okariino
Satukallio
Satumetso
 
Hakemisto

Oulun tilanne nykyisin

Nykyinen lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja -kulttuurin verkosto Oulussa on monipuolinen ja aktiivinen, ja tapahtumia järjestetään paljon. Sanataidekoulun opintojärjestys on neliportainen:

1. Koko perheen sanataide: 0–4-vuotiaat harrastavat yhdessä aikuisen kanssa
2. Pienten sanataide: 4–8-vuotiaat sanataideharrastajat
3. Lasten sanataide: 9–11-vuotiaat sanataideharrastajat
4. Nuorten sanataide: 11–20-vuotiaat sanataideharrastajat.

Tällä hetkellä ryhmiä on neljätoista ja harrastajia lapsista aikuisiin noin 170.

Sekä tietoisuus että kiinnostus lasten ja nuorten sanataidetta kohtaan ovat lisääntyneet. Oulussa termiä sanataide ei tarvitse enää selittää. Toisin oli kymmenen vuotta sitten. Asema oululaisessa kulttuurikentässä tuntuu olevan vankka. Valveen sanataideryhmät ovat jatkuvasti täynnä ja erilaiset sanataidetapahtumat löytävät yleisönsä.
 

Monipuolinen yhteistyö
 
Valveen sanataidekoululta pyydetään paljon sanataidetoimintaan liittyviä koulutuksia. Valveen lastenkulttuuriverkosto kattaa laajan yhteistyökumppanijoukon. Muuta yhteistyötä on päivähoidon, koulujen, yliopiston ja kirjaston kanssa. Kausiluonteisia tapahtumia ovat erilaiset festivaalit ja seminaarit, kuten Kansainvälinen lasten ja nuorten elokuvafestivaalit ja Lasten ja nuorten teatteripäivät.
 
 
Sanataidekoulu tuottaa vuosittain Lumotut sanat – Lasten ja nuorten sanataideviikot, jolloin Valveella järjestetään monipuolista ohjelmaa sanataiteen ystäville. Juhlaviikkojen aikana sanataidetyöpajoja tarjotaan niin lapsiperheille kuin päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille. Festivaalin teemaan liittyy vuosittain kirjallisuusaiheinen näyttely, runsaasti koulutuksia ja opetusmateriaalia lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.
 
Paikalliset ja valtakunnalliset yhdistysyhteistyökumppanit ovat tärkeitä; valtakunnallisesti merkittävin on Taikalamppu-verkosto. Ikäjakauma lasten ja nuorten sanataiteen parissa työskentelevien kesken on ihmisiän kattava, kun mukaan luetaan sanataidetta harrastavat lapset ja heidän kanssaan työtä tekevät aikuiset korkeakouluopiskelijoista vaikkapa innokkaisiin isovanhempiin.
 

Marginaalista valtavirtaan
 
Taikalamppu-rahoitus ja kaupungin tuki ovat antaneet Valveen sanataidekoululle mahdollisuuden kehittyä valtakunnallisestikin merkittäväksi sanataidekeskukseksi. Kyseessä on pieni yksikkö, mutta sen tukena ovat muut merkittävät lastenkulttuuriyksiköt. Oulun kulttuurin kentässä sanataide on löytänyt ja vakiinnuttanut paikkansa.

Sanataidekoululla on edelleen tarve laajentua. Kysyntä on  suurempaa kuin se tarjonta, joka on mahdollinen Valveen sanataidekoulun nykyisillä resursseilla. Sanataiteen merkitys on tunnustettu, ja esimerkiksi Taikalamppu-hankkeen kaltaiset rahoituskanavat ovat myös legitimoineet ja tätä kautta institutionalisoineet sanataiteen asemaa niin pohjoisessa kuin valtakunnallisessakin lasten ja nuorten kulttuurin kentässä.
 
 
Teksti: Myry Voipio

OUTI-verkkokirjasto 

OUTI-verkkokirjasto

– lainat ja haku

Tutustu myös näihin