Pohjoista musiikkia
KirjastoVirma
Hakemisto

Rooman tie

Vaaskivi vietti vuonna 1939 reilun puoli vuotta Italiassa. Matka oli hänelle unelmien täyttymys ja jälkeenpäin loputtoman päivähaaveilun ja muistelun kohde. Matkan satoa olivat valtaisan historiallisen teoksen lisäksi lukuisat matkaselostukset ja artikkelit. Lisäksi julkaistiin matkakuvaus Rooman tie (1940).

[Kuva: Rooman tien kuvitusta]

Valokuva teoksesta Rooman tie.


Teoksessa Vaaskivi kuvaa tyypilliseen värikkääseen tapaansa italialaista elämäntapaa, yhteiskuntaa ja kulttuuria eri näkökulmista. Rooman tie muistuttaa suuresti aiemmin kirjoitettuja kulttuurikriittisiä teoksia Vaistojen kapina ja Huomispäivän varjo. Vaaskivi pohti edelleen aikansa uuden kulttuurin ja maailmankuvan tuottamia ongelmia. Hän pohti myös sodan olemusta ja sen jälkeistä paluuta rauhaan ja järjestyneeseen yhteiskuntaan. Vaaskivi toi esille oman mielipiteensä sodan kynnyksellä olevan Euroopan poliittisesta tilanteesta. Vaaskiven käsitys saksalaisesta maailmasta on ristiriitainen. Toisaalta hän kuvaa saksalaista henkeä ilottomaksi ja persoonattomaksi. Toisaalta saksalaisten elinvoima ja tahto rakentaa uutta imperiumia tekee häneen suuren vaikutuksen.

Kirjailijan matka ajoittui historiallisesti merkittävään ajankohtaan. Toinen maailmansota oli juuri alkamaisillaan, ja ilmapiiri Italiassa oli kireä. Vaaskivi korostaakin Rooman tien esipuheessa kirjoitusajankohdan rauhattomuutta ja tulevaisuuden epävarmuutta. Kriitikot pitivät Rooman tietä liian raskaana ja asiapitoisena matkakuvaukseksi. Kirjasta puuttuu matkakertomuksille tyypillinen huumori ja tuttavallisuus, joka olisi tehnyt kirjasta luettavamman.

Lähteet:

Kauppinen, Eino 1941: Eräs Italian-matka. Suomalainen Suomi No 4.

Lybäck, Holger 1950: T. Vaaskivi. Ihminen ja kirjailija. Forssan kirjapaino Oy: Forssa.

Vaaskivi, T. 1940: Rooman tie. Gummerus: Jyväskylä.

OUTI-verkkokirjasto 

OUTI-verkkokirjasto

– lainat ja haku

Tutustu myös näihin