Pohjoista kirjallisuutta
Nuottikirjasto
Naxos
Naxos Music Library Jazz
Musiikkikirjastot

Sävellyksen neljä ulottuvuutta

Sävellyksen ulottuvuuksia on Valkaman mukaan neljä: vertikaali- (harmonia-), horisontaali- (musiikillinen kerronta), syvyys- (tila ja kerroksellisuus) ja aikaulottuvuus (osien suhteet ja dramaturgia). Musiikin tulee hänen mukaansa myös käsitellä inhimillisiä emootioita. Valkaman mukaan näitä neljää ulottuvuutta opetellaan käyttämään ensin yhtä erikseen tutkien ja sitten yhä syvemmin ne yhdeksi prosessiksi yhdistäen.

Valkaman ajattelussa matemaattis-arkkitehtoninen ja luova, inspiroiva, assosioiva kenttä ovat molemmat yhtä tärkeitä.


Säveltäjän työ - käsityöammatti

Valkama toteaa tietotekniikan lisänneen liian vähälle materiaalille rakennettujen sävellysten määrää. Tietokoneohjelmat helpottavat säveltämistä, ne laativat transponoinnit automaattisesti ja niiden avulla on helppo kopioida aiheita sektiolta toiselle. Tämä helppous ei tietenkään sinällään ole Valkaman mukaan haitaksi, vaan ymmärryksen puute, joka siitä seuraa. Säveltäjän ammattitaitoon hänen mukaansa kuuluu kynä, paperi ja käsityö, jossa tietokoneohjelman toiminnot eivät ohjaa sävellysprosessia.


Säveltäjän työmoraali

Valkama on etsinnän vuosinaan rakentanut näkemystään säveltäjän työmoraalista ja etsinyt taiteilijaihannetta, joka karttaa nykymusiikin alueella vallitsevaa julkisuusarvoon, sävellyskilpailuihin, apurahoihin ja tilausteoksiin liittyvää kilpailuhenkisyyttä. Hänen mukaansa säveltäjän ilmaisu on aidoimmillaan, kun sitä motivoi kiitollisuus siitä, että ylipäänsä saa omistautua itseilmaisunsa kehittämiselle. Tällöin myös jokapäiväisen elämisen energia suuntautuu oikeaan kohteeseen: sävellysten tekoon.


Monipuolinen opettaja

Vesa Valkama on Oulun konservatoriossa erittäin suosittu ja arvostettu teoria- ja säveltapailuaineiden, vapaan säestyksen, jazz-improvisaation ja sävellyksen opettaja. Nuoren polven säveltäjistä ainakin Tapio Lappalainen, Sakari Raappana, Olli Roman, Sanna Ahvenjärvi ja Antti Myllyoja ovat hänen nykyisiä tai entisiä oppilaitaan. Valkama toimii konservatorion jazz- ja pop-koulutuksen pianonsoiton ja teorianopettajan virassa.

Valkama on julkaissut materiaalia opetuskäyttöön, mm. jazz-etydejä pianolle sekä harmoniaopin ja soitinopin oppikirjoja.

Sävellyksen opettajana Valkama sanoo joskus yhä taistelevansa vanhakantaisia käsityksiä vastaan. Hänen mukaansa säveltämisen opetussuunnitelmien on oltava samalla tavalla pitkälle tähtäykselle rakennettuja kuin soittamisen. Tämä on oppilaidenkin tiedostettava: "reenaamista" ja "raatamista" tarvitaan sekä sävellystekniikoiden että todellisen oman ilmaisun löytämiseksi.

OUTI-verkkokirjasto 

OUTI-verkkokirjasto

– lainat ja haku