In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Muutimme lukuvuonna 2012-13 väliarviointia, joka ennen on annettu joulutodistuksen muodossa. Pöllönkankaan koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu muutos, jonka mukaan alaluokkien oppilaille ei enää anneta joulutodistuksia, vaan palaute koulunkäynnistä annetaan arviointikeskustelujen yhteydessä tammikuun lopulla. Keväällä annettavan lukuvuositodistuksen suhteen ei tapahdu muutoksia.

Perusopetuslaki edellyttää, että oppilaalle annetaan yksi lukuvuositodistus. Sen lisäksi oppilaalle ja hänen huoltajalleen on annettava riittävä määrä suullista ja kirjallista palautetta opintojen etenemisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Kouluilla on mahdollisuus itse määritellä opetussuunnitelmassaan arviointikäytänteistä ja palautteen antamisesta. Vuosittaiset arviointikeskustelut ovat myös tärkeä osa palautejärjestelmää.

Luokilla 1-4

- Arviointikeskustelu viikolla viisi

- Keväällä todistus (sanallinen arvio)

 

Luokat 5-6

- Arviointikeskustelu viikolla viisi, jolloin oppilas saa välitodistuksen (numeroarvostelu).

- Keväällä numerotodistus.

Kaikilla luokilla käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti.