Kodin ja koulun yhteistyö

Tiedottaminen

Opettaja tiedottaa ajankohtaisista asioista oppilaiden vanhemmille pääsääntöisesti Wilman avulla. Sairastapauksissa huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta kouluun jo ensimmäisen päivän aikana, jolloin esim. oikeus osallistua uusintakokeeseen säilyy. Myös muista opiskeluun vaikuttavista oleellisista muutoksista kehotetaan tiedottamaan kouluun. Yhteydenotto voi tapahtua opettajan ohjeiden mukaan joko kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse.

Koulumme Wilma-yhdyshenkilönä toimii Riitta Kyngäs. Wilmaan liittyvissä ongelmissa voitte olla yhteydessä häneen sähköpostitse (etunimi.sukunimi@ouka.fi) tai soittamalla koulun numeroon 044 7039531.

 

Arviointikeskustelut ja vanhempainillat

Oppilaan, vanhempien ja opettajan kesken käydään säännöllisesti arviointikeskusteluja. Keskustelun pohjana käytetään arviointilomakkeita. Lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää luokka- ja luokkatasokohtaisia vanhempainiltoja, kun se opettajan ja vanhempien puolesta koetaan tarpeelliseksi. Alaluokkien ja yläluokkien vanhemmille järjestetään syksyisin tiedottava vanhempainilta sekä lisäksi tarvittaessa vanhempainiltoja, joille voidaan päättää jokin teema. 

Kuudesluokkalaisille järjestetään keväisin SEISKALLE-ilta ja seitsemäsluokkalaisille syksyisin SEISKALLA- ilta.

Opinto-ojaukseen liittyen pidetään vanhempainiltoja ja tapaamisia mm. yhteisvalinnan hakumenettelyistä.

 

Koti-koulutoimikunnat

Koulussamme toimii tällä hetkellä koulujen tuoreen hallinnollisen yhdistymisen vuoksi kaksi erillistä koti-koulutoimikuntaa – toinen Pöllönkankaalla 'Pöllöklubi' ja toinen Kuivasjärvellä 'Kuivasjärven koti-koulutoimikunta'. Koti-koulutoimikunnat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan mm. koulun ajankohtaisista asioista, sekä järjestävät mahdollisuuksien mukaan toimintaa ja tapahtumia koululle. Toimikunnat toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta ja uusia jäseniä kutsutaan vuosittain syksyllä lukuvuoden alkaessa. Mukaan voi tulla myös kesken lukuvuoden. Lukuvuoden aikana koti-koulutoimikunnat päättävät jatkosta, sekä mahdollisesta yhdistymisestä, johtuen koulujen hallinnollisesta yhdistymisestä 1.8.2017 alkaen.

Tervetuloa mukaan vanhempaintoimikuntiimme!

Loma-anomukset Wilmassa -ohje

Huoltajat tekevät jatkossa lapsen poissaolohakemuksen Wilmassa. Seuraavassa siihen ohjeet:

- Kirjaudu Wilmaan omilla huoltajatunnuksilla

- Avaa välilehti ”Hakemukset ja päätökset”

- Valitse kohta ”Tee uusi hakemus”, ja sen alta: ”poissaoloon koulusta”

- Täytä avautuvasta lomakkeesta poissaolon päivämäärä/t ja kirjaa sivulle poissaolon syy, sekä mahdolliset lisätiedot

- Osoita hakemus joko luokanvalvojalle (1-5pv) tai rehtorille (yli 5pv)

- Kirjaa lomakkeen loppuun lomakkeen täyttäjän nimi

- Tallenna lopuksi tiedosto

Täyttämisen jälkeen luokanvalvoja/luokanopettaja/rehtori käsittelee hakemuksen. Tieto käsitellystä hakemuksesta tulee näkyviin Wilmaan.

Kuten kyseisessä Wilma-lomakkeessa jo lukeekin, koulu ei järjestä ylimääräisen loman takia tukiopetusta. Lomaa anoessaan huoltaja sitoutuu huolehtimaan siitä, ettei oppilas jää opiskelusta jälkeen. Poissaoloajan läksyt tulee kysyä suoraan opettajalta/opettajilta.

Koulujen työ- ja loma-ajat

Kouluoppaat

Tervetuloa mukaan Pöllönkankaan vanhempaintoimikuntaamme, Pöllöklubiin!

lue lisää!