Perusopetuksen tuntijako Perusopetuksen tuntijako

Tuntijaot kertovat opetettavan aineen keskimääräisen vuosiviikkotuntimäärän Oulun Kaupungin kouluissa.

Oulun perusopetuksen nykyisten 1. - 7. luokkalaisten tuntijako.