In English | Tekstin koko A- A+

Vampyyrin varjostamat - lepakoiden salainen maailma
16.10.2015–24.1.2016
Tuottaja: Luonnontieteellinen keskusmuseo

Lepakot herättävät ihmisissä ristiriitaisia tunteita. Euroopassa lepakoita on luultu verenimijöiksi ja paholaisen kätyreiksi. Kiinassa niitä pidetään onnen symboleina, Japanissa kaaoksen ja epäonnen tuojina. Todellisuudessa lepakot ovat monimuotoinen nisäkäsryhmä, josta löytyy niin sosiaalisia rapsuttelijoita, ahnaita hyönteisten hotkijoita kuin kukkien pölyttäjiäkin. 
 
Luonnontieteellisessä keskusmuseossa tehtävä tutkimus on osaltaan raottanut ovea lepakoiden kiehtovaan maailmaan. Tämä näyttely kertoo ainutlaatuisista yön lentävistä nisäkkäistä sekä kahden maailman kohtaamisesta – lepakoiden ja ihmisten. 

Näyttely kuljettaa rinnakkain kahta tarinaa: lepakoiden biologiaa ja tutkimusta sekä lepakoiden ja ihmisten monisyistä suhdetta. Ensimmäinen keskittyy lepakoiden evoluutioon, lentokykyyn, kaikuluotaukseen ja lepakoiden monimuotoisuuteen. Toisessa käsitellään Suomen lepakoita, lepakkotutkimusta ja ihmisen suhdetta lepakoihin.
 
Näyttelyvieras saa tietoa niin kaikuluotaamisesta kuin lepakoiden ruokailutavoista, suomalaisia lepakkolajeja ja niiden tutkimusta unohtamatta. Samalla kerrotaan eri kulttuurien lepakkouskomuksista sekä modernin maailman kovin kaupallisista myyteistä.
 
Näyttelyn toiminnallisia elementtejä ovat muun muassa käsivarteen kokeiltavat suurennetut lepakoiden renkaat, lepakkodetektori, lepakon siiven lentorataa seuraava mutkainen kaide sekä lepakko-origamin ohjetaulu.
 


 
 

 
 
Lepakot Suomessa

Suomessa lepakkolajeja on löydetty 13, joista seitsemän tiedetään myös lisääntyvän maassamme. Lepakoita tavataan koko maasta pohjoisinta Lappia myöten, mutta eniten lajeja on kuitenkin rannikolla. Ilmaston lämpeneminen voi houkutella uusia eteläisiä lajeja maahamme.
 
Näyttelytekstit ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Kuva: Jeroen van der Kooij
 

Kouluille:

Näyttelyyn järjestetään koululaisopastuksia. Noin tunnin mittainen näyttelyopastus tehtävineen maksaa koululaisryhmälle 30 €. Näyttelyopastukset ovat päättyneet.

Luonnontieteellisen museon Vampyyrien varjostamat – lepakoiden salainen maailma – näyttelyyn sisällytetään opastetuille koululaiskierroksille tehtäväosio, jossa koululaiset voivat paneutua ikä- ja kehitysastettaan vastaavien tehtävien avulla syvemmin näyttelyyn. Kysymykset ja tehtävät liittyvät kulloisenkin näyttelypisteen keskeiseen sisältöön, ja sen tiivistävät sen mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

Tehtävät voi tehdä itsenäisesti, luokkatoverin kanssa tai jopa pienessä ryhmässä yhdessä pohtien ja tietoa luoden. Tehtävät ja näyttely tukevat vuoden 2004 opetussuunnitelman seuraavia sisältöjä ja tavoitteita:

  • Oppilaan ja luonnon välisen suhteen rakentaminen
  • Luonnon monimuotoisuuden tunteminen
  • Vuodenaikojen vaihtelun seurausten tunteminen luonnossa
  • Paikallislajien tuntemuksen kehittäminen
  • Elinympäristöjen tuntemisen kehittäminen
  • Kannustaa itsenäiseen luontoharrastukseen ja luontotutkimukseen
  • Tukee oppilaan omaa ymmärrystä toimintansa vaikutuksista suhteessa luontoon
  • Laajentaa oppilaan käsitystä luonnonsuojelusta ja sen merkityksestä
  • Avaa nisäkkäiden anatomian monimuotoisuuksia ja samankaltaisuuksia

Opastuksista vastaa HuK Joakim Tervonen ja niistä voi neuvotella suoraan hänen kanssaan: joakim.tervonen(at)student.oulu.fi tai puh. 0400 863 091.

Opettajalle

Opastuksen tuntisuunnitelma - opettajalle

Tehtävät: 1-3-luokka Vastaukset
Tehtävät: 4-6-luokka Vastaukset
Tehtävät: yläkoulu Vastaukset