In English | Tekstin koko A- A+

 
Taivalkosken kotiseutumuseo


Avustuksia museoille

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin.

Museoilta edellytetään myös, että ne ovat ainakin kesäaikaan säännöllisesti avoinna yleisölle. Lisäksi yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämiltä museoilta edellytetään, että museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja että museokokoelmien säilyminen on sääntöjen perusteella turvattu toiminnan päättyessä.

Avustuksia ei myönnetä tavanomaisiin toimintamenoihin. Avustusten suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.

Hakuaika on vuosittain lokakuussa


Museoiden harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään muun muassa:

 • museokokoelmien sähköiseen luettelointiin
 • kokoelmien konservointiin ja hoitoon 
 • perusnäyttelyiden uusimiseen ja museotoiminnan suunnitelmiin 
 • museorakennusten palo- ja murtosuojauksen parantamiseen 
 • museorakennusten kunnostussuunnitelmiin ja -töihin, joilla tähdätään museo- kokoelmien säilytysolosuhteiden parantamiseen, museorakennusten säilymiseen tai museotoiminnan edistämiseen 

Osa avustuksista voidaan myöntää paikallismuseotoimintaa edistäviin hankkeisiin, joiden tavoitteena on uusien yhteistyömuotojen ja toimintatapojen sekä hyvien käytäntöjen löytäminen.

Lisätietoa näistä avustuksista löytyy Museoviraston sivuilta

Erikoisasiantuntijat Erika Kare puh. 040 128 6357 ja Marianna Kaukonen, puh. 040 128 6138


Muita Museoviraston kautta haettavia avustuksia ovat:
 

 • Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin
  Museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.
   
 • Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen
  Ensisijaisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen.
   
 • Rakennusten entistämisavustukset ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon
  Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin.
   
 • Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon
  Maailmanperintökohteiden entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan.
   
 • Perinnealusten entistämisavustukset
  Avustukset on tarkoitettu arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämistöihin sekä perinteistä kunnostustyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden korjaukseen.
   

Kunakin vuonna myönnettävät avustukset julistetaan haettavaksi edellisen vuoden syksyllä. Hakuaika päättyy lokakuun lopussa. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan keväällä maalis-toukokuussa.