Henkilösertifiointi

Henkilösertifioinnin tavoitteena on varmentaa, että sertifioitu henkilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa. Esimerkiksi märkätilojen vedeneristyksiä tekevän asentajan henkilösertifikaatti varmentaa, että:

  • henkilöllä on sekä riittävän käytännön osaaminen, että riittävä määräysten, tuotteiden ja rakennusfysiikan tuntemus ja myös tiedot siitä, miten työn laatu varmistetaan ja tarkistetaan
  • henkilö ylläpitää osaamistaan tekemällä alaan kuuluvia töitä ja osallistumalla riittävästi alan koulutukseen (vähintään joka toinen vuosi)

Sertifikaatin hakija osallistuu VTT:n hyväksymän koulutusorganisaation järjestämään koulutukseen, suorittaa tentin ja näyttökokeen. Koulutusorganisaatioiden opettajat osallistuvat VTT:n hyväksymiin koulutustilaisuuksiin vähintään vuosittain.

Sen jälkeen lähetetään VTT:lle hakemuskaavake, jonka mukaan liitetään hyväksytysti suoritetusta tentistä ja näyttökokeesta. Henkilösertifikaatti myönnetään ensin kahdeksi vuodeksi ja uusitaan sitten viideksi vuodeksi kerrallaan, jos henkilö täyttää sertifiointipisteet. Sertifioiduista henkilöistä pidetään luetteloa.

Henkilösertifikaatin haltijat ovat sitoutuneet noudattamaan sertifiointivaatimuksia, joihin kuuluu mm. työpäiväkirjojen pitäminen ja säännöllinen koulutukseen osallistuminen.

Henkilösertifiointitoiminnan johtokunta valvoo, että toiminta tapahtuu henkilösertifioinnille määritellyn toimintapolitiikan mukaisesti.


Linkkejä:
VTT-henkilösertifikaatti