Home

HOMESIENET JA KOSTEUSVAURIOT

Homesienten itiöitä on kaikkialla ja ne kuuluvat luonnolliseen elinympäristöön. Ne ovat osa ekologista kiertoa ja elämän ehto. Ne voivat aiheuttaa allergista herkistymistä, mutta homeallergian yleisyydestä ei ole maassamme tutkimuksia eikä sairastumisriskiä osata arvioida.

Huoneilmassa leijuvassa tai tasoille laskeutuvassa pölyssä on kymmeniä homesienilajeja. Ulkoilman homesienillä on vaikutusta myös sisäilman itiöpitoisuuteen. Sesonkeja ovat kevät ja syksy, mutta itiöitä esiintyy runsaasti pitkin kesää.

Kliinisen arvion perusteella suomalaisista ehkä noin 1-2 %:lla on allergiaa tavallisille homesienille.

Tilanne on toinen, jos rakennuksessa on kosteusvaurio, ja tietyt homelajit, hiivat ja muut mikrobit ovat lisääntyneet voimakkaasti. Terveysriski syntyy silloin, kun rakenteisiin ja materiaaleihin pesiytyneet mikrobit levittävät sisäilmaan pölyä, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja toksiineja.

Sisätiloissa oleskeleva ihminen voi täten altistua sellaisille aineille, joita ei ole terveen rakennuksen materiaaleissa tai sisäilmassa. Rakennusten homevaurioiden aiheuttama terveyshaitta on kiistaton, mutta haitan voimakkuus riippuu ihmisen yksilöllisistä herkkyystekijöistä, homelajeista ja altistumisen voimakkuudesta.

Homesienet saavat aikaan hengitysteiden limakalvojen, silmien ja ihon ärsytystä. Lisäksi jotkut niistä aiheuttavat toksisen reaktion ja eräät homesienet saattavat allergisoida. Väsymys ja päänsärky ovat myös mahdollisia.

Yksittäisten mikrobien terveysvaikutuksia ja vaikutusten mekanismeja tunnetaan huonosti. Infektioherkkyys ja epämääräinen limaisuus lisääntyvät erityisesti lapsilla silloin, kun altistuminen on voimakasta.

Varsinaisen allergian kehittyminen on harvoin oireiden puhkeamisen tai pahenemisen taustalla. Homeet lisäävät ilmeisesti astmaan, pitkäaikaiseen nuhaan ja silmäoireisiin sairastumisen riskiä, mutta riskin suuruudesta on ristiriitaisia tietoja.