Korjausavustukset

Suojelukohteiden korjausavustukset

Rakennusten entistäminen

Vanhoihin suojeltaviin rakennuskohteisiin voidaan hakea korjausavustusta  Museovirastolta. Rakennuksen suojelutilanne (ellei ole tiedossa) tulee selvittää kunnan rakennusvalvonta-viranomaisilta.


Avustusten hakeminen

Korjausavustus haetaan hakukaavakkeella:
AVUSTUSHAKEMUS RAKENNUSTEN ENTISTÄMISEEN.

Hakukaavakkeita saa Museovirastolta, jonne myös hakemukset palautetaan. Hakukaavake löytyy myös internetistä Museoviraston sivuilta osoitteesta:

http://www.nba.fi/fi/kaavakkeet
 

MUSEOVIRASTO
PL 913
00101 HELSINKI
 

Hakemuksiin liitetään kartta rakennuksen sijainnista (mittakaava 1:10 000 tai peruskartta) sekä valokuvia rakennuksesta.


Korjausavustuksiin liitetään myös korjaussuunnitelma
(yli 5 000 € korjausavustukset).


Hakuajat

Hakeminen tapahtuu lokakuun aikana.

Avustushakemuksista päätetään seuraavan vuoden maaliskuun aikana.


Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

Vanhoihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuskohteisiin voidaan hakea korjausavustusta. Avustuksia rakennusperinnön hoitoon avustaa Ympäristöhallinto.

Ympäristöhallinnon ja valtion asuntorahaston määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset avustukset.

Avustusten hakeminen

Avustusta voivat hakea

  • rakennuksen omistajat ja pitkäikäiset vuokralaiset omistajan suostumuksella
  • rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt
  • kunnat ja kuntayhtymät


Korjausavustus haetaan Ympäristöministeriön hakukaavakkeella: AVUSTUSHAKEMUS  Hakukaavakkeita saa Ympäristökeskuksen toimipaikoista, kuntien rakennustarkastajilta sekä ympäristöhallinnon nettisivuilta osoitteesta: http://www.ymparisto.fi

Hakemuksiin liitetään kartta rakennuksen sijainnista (mittakaava 1: 20 000,  peruskartta) sekä mahdollinen  kaavaote, asemapiirros ja rakennusinventointilomake.

Korjausavustuksiin liitetään myös korjaussuunnitelma ja eritelty kustannusarvio, jotka tulee laajoissa ja vaativissa kohteissa olla rakennusalan ammattilaisen laatimia.

Hakuajat

Hakuaika päättyy vuosittain 31.10.

Maataloutta aktiivisesti harjoittavien tilojen  rakennusten kunnostamiseen voi hakea avustusta  alueen TE-keskukselta.

Avustuksen suuruus on enintään 50 % toimenpiteiden kustannuksista. Tavallisesti avustus on 10 – 20 % hyväksytyistä kustannuksista.

Hakemus on tehtävä ennen korjauksia. Aikaisempiin jo tehtyihin korjauksiin avustusta ei myönnetä.

Päätökset postitetaan hakijoille huhti-toukokuussa.


Korjausavustukset
 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää erilaisia avustuksia asuinrakennusten korjaamiseen.

Lisäksi ARA ja Oulun kaupunki tukevat avustuksilla jälkiasennushissien rakentamista.