In English | Tekstin koko A- A+

Kokoelmatyö Kokoelmatyö


Museolaki 3.8.1992/729 määrittää museotoiminnan tavoitteet ja tehtävät:

1 §

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.
Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

 

Museon tavoitteena on herättää harrastusta yhteiskuntaa ja kulttuuriperintöä kohtaan. Museot ovat kansakunnan muistiorganisaatioita yhdessä arkistojen ja kirjastojen kanssa. Kulttuurihistoriallisen museon toiminnan perustan muodostaa esinekokoelma.

Suomessa on 22 maakuntamuseota, joiden tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa alueellaan.

Pohjois-Pohjanmaan museo on opetusministeriön nimittämä maakuntamuseo ja Suomen museoliiton jäsenmuseo.


Tallentaminen

Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmiin kuuluu noin 74 000 esinettä ja noin 500 000 arkistoyksikköä (valokuvaa, negatiiviä, postikorttia jne.). Vanhimmat esineet ovat esihistorialliselta ajalta ja tuoreimmat hankinnat 2000-luvulta. Museon kokoelmat karttuvat lahjoitusten ja ostojen kautta.


Tutkimustoiminta

Museontyön perustan muodostaa esinetutkimus. Työvaihetta, jossa esine muuttuu museoesineeksi kutsutaan luetteloinniksi. Luetteloitaessa esine numeroidaan ja siitä tallennetaan valmistus- ja käyttöhistoriatiedot. Lisäksi esine mitataan, kuvaillaan sanallisesti ja valokuvataan. Pohjois-Pohjanmaan museossa siirryttiin vuonna 2011 Antikvaria -tietokannasta WebMusketiin.

Toimialaamme ei kuulu esineiden rahallisen arvon arvioiminen.


Säilyttäminen

Dokumentoinnin jälkeen esineet varastoidaan tai ne laitetaan näyttelyyn. Erilaiset teemanäyttelyt mahdollistavat varastoidun esineistön näytteillepanon. Konservaattori tarkastaa näyttelyyn tulevien esineiden kunnon ja tarvittaessa esine konservoidaan.


Näyttelytoiminta

Museonäyttely rekonstruoi (entistää) ja konstruoi (rakentaa) menneisyyttä. Se siis esittää mennyttä aikaa, ei ole sitä. Museot ovat tiedelaitoksia ja näin ollen merkittäviä historiakuvan luojia.

Pysyvien näyttelyiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaan museo järjestää vuosittain useita vaihtuvia erikoisnäyttelyitä.


Alueellinen museotyö

Maakunnalliseen museotoimintaan kuuluu Pohjois-Pohjanmaan alueella olevien paikallismuseoiden sekä kunnallisten ja yksityisten kokoelmien neuvontatyö.

Tutustu kuukauden esine -sivustoon täältä.