In English | Tekstin koko A- A+

Oulun yliopiston ylioppilaskunta – 50 vuotta opiskelijaelämää Oulun yliopiston ylioppilaskunta – 50 vuotta opiskelijaelämää

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on perustamispäivästään 15.10.1959 saakka ollut merkittävä alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaja. Ylioppilaskunta on Pohjois-Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka ykköstavoitteena on ollut opiskelijan hyvä elämä.


Vapunviettoa Ainolassa 1960-luvulla.


Oulun yliopiston ylioppilaskunta perustettiin syksyllä vuonna 1959. Ylioppilaskunnan tehtäväksi määriteltiin vaalia ylioppilaiden henkisiä ja taloudellisia harrastuksia sekä "edistää sivistystä, siveellisyyttä ja hyvää järjestystä". Ylioppilaskunnan tuli myös järjestää mahdollisuuksia jäsentensä jalostavaan toverielämään ja keskinäiseen tukemiseen.

Ylioppilaskunnalla oli monenlaista toimintaa muun muassa tilaisuuksien järjestäjänä, opiskelijan arkisista asioista huolehtijana ja opiskelija-asuntojen rakentajana. Rakentamisesta tuli pian varsin mittavaa. Sitä rahoitettiin erilaisilla keräyksillä, ravintolabisneksellä ja muulla liiketoiminnalla. Ylioppilaskunta omisti jopa autokoulun ja tultaessa 1960- ja 1970-lukujen taitteeseen siitä oli tullut Oulun suurin ravintoloitsija.


Liiketoimintaa harjoittanut ylioppilaskunta omisti 1960-luvulla jopa autokoulun. Kuva: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan arkisto


Ylioppilaskunnalle muodostettiin edustajisto vuonna 1965, jolloin käytiin ensimmäiset edustajistovaalit. Opiskelijatoiminta alkoi saada poliittista väriä 1960-luvun lopulla. Pian kaikki edustajiston paikat kuuluivat jonkin puolueen opiskelijajärjestölle. Ajan henki suosi radikalismia ja vastakkainasettelua. Poliittisen kipinän saaneet opiskelija-aktiivit kiistelivät Oulun ylioppilaslehdessä, jakoivat tärkeimpiä vallankäytön paikkoja keskinäisillä sopimuksilla ja kritisoivat toisinaan jyrkin sanankääntein professorikuntaa, jonka nähtiin edustavan taantumusta ja suurpääoman etuja. Opiskelevaa nuorisoa kiinnostivat yhteiskunnalliset teemat, kansainvälinen solidaarisuus ja epäkohtiin puuttuminen.


Erilaisilla tempauksilla kerättiin rahaa opiskelija-asuntotuotantoon. Tässä "kadun ylioppilas" Uuno Välkky muuttaa veneen alle. Kuva: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan arkisto


Poliittinen kuohunta laantui 1970-luvun loppupuolella ja riviopiskelijat alkoivat vaatia järjestöltään käytännönläheistä toimintaa asumisen, toimeentulon ja arkisten ongelmien kohentamiseksi. Ylioppilaskunta joutui havahtumaan siihen, että se oli ajautunut liian kauas tavallisen opiskelijan arjesta ja alkoi panostaa enemmän etujärjestötyöhön. Vaikka nykyopiskelijan suhde ylioppilaskuntaan ei ole useinkaan yhtä tiivis kuin yliopiston alkuaikoina, ylioppilaskunta toimii edelleen monin tavoin jäsentensä hyväksi.

Pohjois-Pohjanmaan museossa esillä oleva pienoisnäyttely esittelee ylioppilaskunnan historiaa esinein, kuvin ja tekstein. Osa esineistä on lainassa Oulun yliopiston ylioppilaskunnalta. Esillä on myös Oulun Ylioppilaslehden etusivun uutisia vuosikymmenten varrelta.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta on lahjoittanut museolle ainejärjestöjen haalareita sekä tunnuksia, jotka niin ikään ovat esillä näyttelyssä. Museon kokoelmissa on seuraavien ainejärjestöjen haalarit: Atlas, Syntaksis, Histoni, Valenssi, Tiima, Pedo, Kultu ja Nikoli. Puuttuvien ainejärjestöjen haalareita otetaan vastaan lahjoituksena. Yhteyshenkilö: tekstiilikonservaattori Marja Höyhtyä (puh. 044-703 7180). Myös ylioppilaskunnan historiaan liittyvästä esineistöstä ollaan kiinnostuneita. Esinelahjoituksista voi keskustella tutkija Eija Konttijärven (puh. 044-703 7184) kanssa.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Näyttelytekstit on koonnut Anna Nieminen.


 

Oulun ylioppilaslehti 14.4.1975
Oulun ylioppilaslehden arkisto
Oulun ylioppilaslehti 16.10.1981
Oulun ylioppilaslehden arkisto


Linkit:
Oulun yliopiston ylioppilaskunta