Pihasuunnittelu

Kosteuden ja pintavesien hallinta

Ehdoton edellytys rakennuksen kunnossapidolle on se, että pintavedet ohjataan rakennuksesta ja rakenteista poispäin! Esille tulevan mahdollisen vaurion syy tulee selvittää ja vaurioituneet osat poistaa ennen korjaustoimenpiteitä. Liiallista korjaamista tulee välttää.

Rakentaminen edellyttää hyvää salaojitusta, mutta myös kasvillisuuden kannalta korkealla olevan pohjaveden alentaminen on välttämätöntä. Salaojan syvyys vaihtelee tarpeen mukaan, sen pitää kuitenkin viettää vähintään 50 mm kymmentä metriä kohden (1:100…1:200) päätyen avo-ojaan, salaojaan tai sadevesiviemäriin. Viemärin kautta vedet johdetaan sadevesikaivoon. Uudempien sadevesijärjestelmiä (sadevesiviemärit ja –kaivot) kannattaa käyttää vaikeissa ongelmatilanteissa.

Rakennuksen vajoaminen aiheuttaa myös sen, että kosteus pääsee valumaan rakenteisiin. Rakennus painuu usein alemmas kuin ympäröivä piha, samalla kun seinän vierustoille kasautuneet maakerrokset peittävät kivijalan tai muun perustuksen. Siitä syystä myös tuuletusaukot kivijaloissa ja sokkeleissa umpeutuvat huomaamattomasti.

Rakennuksen seinävierustat puhdistetaan ja perataan paljaaksi kasvillisuudesta ja maatumiskerrostumista. Perustukset tulee pitää kuivina, joten kasvillisuutta ei pidä sijoittaa seinänvierustoille keräämään kosteutta. Sokkelin tai kivijalan vierustat voi kivetä seulanpääkivillä perennapenkkien ja pensaiden istuttamisen sijaan.
 
Pintavedet johdetaan pois nurmikoilta ja teiltä avo-ojien ja kallistusten, sekä painanteiden, kourujen ja sora- ja kivisilmäkkeiden avulla. Pihatien tiivistetyn pinnan tulee viettää rakennuksesta poispäin, sekä tien keskeltä sen reunoille. Pintavedet johdetaan pois tien sivuun tehdyllä painanteella tai kourulla ja imeytetään maaperään tai ohjataan avo-ojaan.

Kattoräystäiltä valuva sadevesi tulee ohjata hallitusti poispäin seinustoilta. Seinää varjostava ja kasteleva rehevä kasvillisuus kuten pensaat, humala ja muut monivuotiset kasvit on hyvä poistaa. Kasvillisuus pitää perinteiseen pihapiiriin oleellisesti kuuluvat puurakenteet kylminä ja kosteina. Suurten pihapuiden, joita koivut ovat hyvin usein, kunto ja latvusten etäisyys räystäslinjasta kannattaa tarkistaa. Latvusoksien tulee olla riittävän etäällä katosta, muussa tapauksessa puu tulee kaataa ettei se aiheuta lahovaurioita levittämällä kosteutta, lehtiä ja itiöitä

Pihapiirin painumat keräävät vettä vaikuttaen sekä kasvillisuuden, että piharakenteiden kuntoon. Veden kerääntyminen on seurasta siitä, ettei maaperä ime kosteutta eikä sadevesiä ole johdettu pois piha-alueelta. Pintamuotoihin ja maaperän laatuun tulee kiinnittää huomiota. Piha-alueella pintamaan tulee kallistua 1:20 rakennuksesta poispäin.

Kirjallisuus:
Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus. RIL 126. 1987. 103 s.