Suunnittelusopimus

Korjausrakentamishanke kannattaa suunnitella huolellisesti ennen korjaustyöhön ryhtymistä. Suunnittelutyöhön on syytä palkata alan ammattilainen, joka hallitsee kyseisen korjausrakentamisen alueen.

Korjauksissa tarvitaan arkkitehtisuunnittelua, rakennesuunnittelua ja LVIS-suunnittelua. Ennen suunnittelusopimuksen tekemistä kohteesta on hyvä saada esille aikaisemmat piirustukset ja tehdyt kuntoarviot sekä kuntotutkimukset, joista tarvittava suunnittelutyötarve voidaan arvioida ja joita voidaan käyttää suunnittelutyön lähtötietoina.

Suunnittelusta on tärkeä tehdä kirjalliset sopimukset työmäärittelyjen, maksuerien (palkkion), vastuiden ja aikataulujen varmistamiseksi. Suunnittelun lähtötiedot ja tavoitteet kannattaa kirjata paperille ja lisätä suunnittelusopimuksiin.

Suunnittelusopimusta laatiessaan tilaaja kokoaa yhteen mahdolliset tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjat ja liittää ne varsinaiseen sopimusasiakirjaan. Sopimusasiakirjat muodostavat varsinaisesta sopimuksesta (pääsopimus), sopimuksessa eritellyistä liitteistä ja yleisistä sopimusehdoista. Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Yhdessä asiakirjassa esitetty määräys on pätevä, vaikka se puuttuisikin muista sopimukseen liittyvistä asiakirjoista.

Sopimuksen pohjana, pääsopimuksena, käytetään sopimuslomaketta RT 80252 Konsultti-sopimus. Pienessä suunnittelutehtävässä sopimuspohjana voidaan käyttää sopimuslomaketta RT 80254 Konsulttitoimeksiannon tilaus/ tilausvahvistus/ sopimus. Pääsopimus määrittelee sopimusosapuolet, suunnittelutehtävän, sopimusasiakirjat, suunnitteluaikataulun ja suunnittelupalkkion.

Pääsopimuksessa määritteleviä liiteasiakirjoja ovat mm.

  • sopimusneuvottelumuistio(t) tai –pöytäkirjat(t)
  • tarjous liitteineen
  • tarjouspyyntö liitteineen

Sopimukseen otetaan mukaan yleiset sopimusehdot,  Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995, RT 13-10574, jossa määritellään mm. tilaajan ja suunnittelijan vastuut, veloitusperusteet, aikataulu, viivästyminen ja töiden keskeytyminen sekä menettelyt riitakysymysten ratkaisemiseksi.

Kirjallisuus:
RT 13-10574, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995. 8 s.
RT 80252, Konsulttisopimus
RT 80253, Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus
RT 80254, Konsulttitoimeksiannon tilaus/ tilausvahvistus/ sopimus