In English | Tekstin koko A- A+

Lue lisää Turkansaaren historiasta

Östenin ja Britan Turkansaari Östenin ja Britan Turkansaari

Turkansaaren ulkomuseo 90 vuotta

Pienoisnäyttely Pohjois-Pohjanmaan museossa 4.8. – 4.10.2015

Näyttely esittelee Turkansaaren ulkomuseon vaiheita 1920-luvulta nykypäiviin esineiden ja valokuvien avulla. Esillä on muun muassa Oulujokivarren elinkeinoista kertovaa talonpoikaisesineistöä, kodin tekstiilejä sekä Turkansaaren perustajan, tohtori Östen Elfvingin suvulle kuuluneita juhlapukuja. Valokuvat kertovat museoalueen rakennuksista, niiden pystyttämisestä ja korjaustöistä. Kuvien avulla voi tutustua myös lukuisiin tapahtumiin, joita Turkansaaressa järjestetään joka kesä.

Karl Östen Elfving

Määtän tilan isäntä Östen Elfving oli yksi maamme keskeisistä maatalousasiantuntijoista 1900-luvun alkukymmenillä. Hän oli valmistunut vuonna 1895 agronomiksi Mustialan Maanviljelysopistosta. Östen Elfving väitteli tohtoriksi vuonna 1916. Väitöskirjan aiheena oli Pienviljelijöiden asutuskysymys. Hänet nimitettiin Maatalousministeriön alaisen asutushallituksen ylijohtajan virkaan vuonna 1918. Östen Elfving toimi maatalousministerinä A. K. Cajanderin virkamieshallituksissa vuosina 1922 ja 1924.

Vuosina 1926–1930 Östen Elfving toimi Suomen lähettiläänä Oslossa. Hänellä oli lukuisia luottamustehtäviä, joista mainittakoon asutustoimintaan ja porotaloutta käsitelleiden komiteoiden jäsenyydet, toiminta Suomen Kylvösiemenyhdistyksen ja Suomen Ayrshire-yhdistyksen johtotehtävissä.

Määtän tila Madekoskella oli harjoittelutila, jossa isännän toimesta uudistettiin maataloutta ja karjanhoitoa monin tavoin.

Kotiseututyötä Madekoskella

Östen Elfvingin erikoisharrastuksena oli Kotiseutututkimus. Harrastuksen taustalla oli kansallisuusliikkeen ja isänmaallisuuden ohella muitakin aatteellisia elementtejä, vahvimpana liberalismi.

Kotiseutuliike järjestäytyi useassa Euroopan maassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Liikkeen ominaispiirre oli ihmisten tekeminen tietoiseksi kotiseututunteen olemassaolosta, tunteen vahvistaminen, ja sen käyttäminen toimintaan kannustavana voimana. Kotiseututunne on erityinen tunnekytkös tiettyä paikkakuntaa kohtaan.

Määtän tilan isäntänä Östen Elfvingille syntyi tiivis suhde Madekosken kylään ja Oulujokivarteen. Hän oli tutustunut alueen asukkaisiin ja teki heidän kanssaan yhteistyötä. Östen Elfving perusti Turkansaaren ulkomuseon. Turkansaaresta tuli talkoiden ja kesäjuhlien myötä jokivarren asukkaiden kokoontumispaikka. 

Brita Helenius

Aina Brita Elfving syntyi Helsingissä vuonna 1917 Aina ja Östen Elfvingin viidentenä lapsena. Brita Elfving avioitui Arne Heleniuksen kanssa 20.4.1942.

Oulujoen kunnan kotiseutuihmisiä huolestutti Turkansaaren ulkomuseon rakennusten kunto sodan jälkeen. Oulujoki-Seura perustettiin vuonna 1960 Matti Vasalan aloitteesta. Seura otti tehtäväkseen Turkansaaren kehittämisen.

Määtän tilasta ja Turkansaaren ulkomuseon kehittämisestä tuli tärkeä asia myös Brita Heleniukselle. Hän omisti 1960 -luvun alussa Turkansaaren maat ja jokivarren talolliset omistivat saaressa olleet rakennukset. Pian Oulujoki-Seuran perustamisen jälkeen Brita ja Arne Helenius tulivat siihen tulokseen, etteivät seuran voimavarat riittäisi ulkomuseon kunnostamiseen. Heleniukset päättivät perustaa Turkansaaren Säätiön museoasiaa ajamaan.

Turkansaaren ja siellä olevien rakennusten omistajat Brita ja Arne Helenius, Kalle Alapukki, Miina Markuksela, Matti Tervaoja ja Matti Turkka allekirjoittivat säädekirjan 23.4.1961. Siinä he ilmoittivat perustaneensa Turkansaaren Säätiön ja lahjoittaneensa sille peruspääomaksi saaren rakennukset ja 80 000 markkaa.

Heleniukset lahjoittivat säätiölle lähes 2,5 hehtaarin Turkansaaren.  Vuonna 1962 he lahjoittivat säätiölle Määtän tilalta Nykyrin aitan. Vuonna 1980 Brita Helenius lahjoitti säätiölle huomattavan summan navetan hankintaa varten. Brita Helenius toimi Säätiön hallituksen jäsenenä 1961–1981. Hänet nimettiin Tervaporvariksi vuonna 1982.

Turkansaaren Säätiö lahjoitti Turkansaaren museoalueen rakennuksineen Oulun kaupungille vuonna 1989.

Määtän tilan myynnin jälkeen Brita ja Arne Helenius lahjoittivat tilalta esineistöä Turkansaaren ulkomuseoon. Esineistöä on esillä museon rakennuksissa. Tässä näyttelyssä esillä olevat esineet ovat peräisin Määtän tilalta.

Turkansaaren ulkomuseon kokoelmissa on noin 1 000 kappaletta Östen Elfvingin ja Brita Heleniuksen lahjoittamaa esinettä. Esineet kertovat Määtän tilan elinkeinoista, maataloudesta, karjanhoidosta ja kalastuksesta. Lahjoitukseen kuuluu myös kodin tekstiilejä ja kotitaloustavaroita. Näyttelyssä esillä olevat juhlapuvut ovat kuuluneet Elfvingin suvulle.

Teksti: ulkomuseoamanuenssi Kaija Niemitalo,
Turkansaaren ulkomuseo

Turkansaaren ulkomuseo täyttää tänä vuonna 90 vuotta.  Museo on nykyään Oulun Museo- ja tiedekeskus Luupin alaisuudessa toimiva vireä vanhus. Turkansaaren ulkomuseo sijaitsee Madekoskella. Matkaa sinne on Oulun keskustasta noin 16 kilometriä.

Museoalue avataan kesän alussa. Kesän aikana saaressa on monia tapahtumia, joista mainittakoon Juhannusjuhlat, Tervanpolttoviikko, Muksujen museoviikko, Jaakonpäivän juhla ja kesän päättävät Syysmarkkinat.  Vuosittain museoalueella vierailee noin 17 000–20 000 kävijää. Pienestä "Madekosken kotiseutumuseosta" on kehittynyt Pohjois-Suomen suurin ulkomuseo ja merkittävä matkailukohde Oulussa.