In English | Tekstin koko A- A+

Tutkimus ja kokoelmat Tutkimus ja kokoelmat

Pohjois-Pohjanmaan museo kerää toiminta-alueellaan valmistettuja ja / tai  käytettyjä esineitä ja valokuvia.

Yhä harvemmin museon kokoelmiin saadaan  1800-luvun tai sitä vanhempaa esineistöä. Myös kaikki 1900-luvun esineistö on museon kannalta mielenkiintoista,  varsinkin 1970- ja 1980-luvun huonekalut ja astiat. Tällöin ovat kyseessä useimmiten ei-paikalliset tuotteet. Nykydokumentoinnin yhteydessä museoon saadaan myös  "ajan hermolla" olevia tuotteita kuten esimerkiksi Harry Potter ja Angry Birds -leluja.

Suurin osa museon kokoelmien esineistä ja valokuvista on saatu lahjoituksina. Toisinaan museo voi ostaa jotakin sen kokoelmista olennaisesti puuttuvaa esineistöä.

Museolla on olemassa suunnitelma, jonka mukaan kokoelmia kartutetaan. Joitakin jo kokoelmissa olevia esineitä voidaan ottaa niin sanottuun käyttökokoelmaan, jonka esineistöä voidaan lainata  esimerkiksi kouluille erilaisiin projekteihin tai käyttää näyttelyissä kosketeltavina esineinä.

tutkija Eija Konttijärvi
Tutkija Eija Konttijärvi työnsä ääressä

Museotyön perustana on esine- ja valokuvatutkimus. Työvaihetta, jossa esine muuttuu museoesineeksi kutsutaan luetteloinniksi eli dokumentoinniksi. Esine mitataan, kuvaillaan sanallisesti ja valokuvataan. Luetteloitaessa esine numeroidaan ja siitä tallennetaan valmistus- ja käyttöhistoriatiedot. Tutkimuksen apuna käytetään kirjallisuutta sekä Internetiä.

Pohjois-Pohjanmaan museossa on käytetty syksystä 2011 lähtien WebMusket -museotietokantaohjelmaa. 

Luetteloidut esineet voivat olla esillä perusnäyttelyssä tai museon tilapäisnäyttelyissä. Suurin osa kokoelmien esineistä on talletettuna museon kokoelmatiloihin.


Toimialaamme ei kuulu esineiden rahallinen arviointi

Museoesineen arvo ei ole sidoksissa sen mahdolliseen kaupalliseen arvoon. Esine sinällään ei ole arvokas, vaan arvokkaan siitä tekee sen merkitys ihmiselle, esimerkiksi:

  • käytetty valmistustekniikka
  • esineen tarina: sen valmistaja, käyttäjä, käyttäjät
  • käyttöhistoria: milloin sitä on käytetty, millainen maailma oli silloin...  

Esinelahjoituksiin liittyen pyydetään ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tutkija Eija Konttijärveen puh. 044 703 7184.

Tekstiililahjoitukset: tutkija-konservaattori Marja Höyhtyä puh. 044 703 7180.

Kuvatiedustelut ja
-lahjoitukset: arkistonhoitaja Meeri Rauhala puh. 044 703 7160.

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Pohjois-Pohjanmaan museo on mukana Tallennus- ja kokoelmat (TAKO) -verkostossa, sen Arki-poolissa, Suomi syö ja juo -projektissa. Lue lisää aiheesta.