In English | Tekstin koko A- A+

Vanhaa suomalaista lasia -- Salli Järvelän lasikokoelma Vanhaa suomalaista lasia -- Salli Järvelän lasikokoelma

Heinolan kaupunginmuseo sai vuonna 1998 talletuksena suuren kokoelman vanhaa suomalaista lasia Suomen Kulttuuriperinnön Säätiöltä.  Kokoelman on kerännyt FK Salli Järvelä, joka lahjoitti sen säätiölle ja joka edelleen talletti kokoelman Heinolan kaupunginmuseoon. Kokoelma sisältää pääosin käyttölasia 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkupuolelle.

Kokoelma on useiden vuosikymmenien keräystyön tulos. Sen perusteina ovat olleet henkilökohtaiset mieltymykset, mutta myös esineiden esteettisyys ja valmistustavat. Kokoelmaan kuuluu pääasiassa suomalaista lasia, mutta mukana on vanhempien esineiden joukossa myös ruotsalaisia laseja. Kokoelmaan kuuluu useita satoja esineitä, joista Pohjois-Pohjanmaan museossa on esillä noin 200.

Näyttelyä on täydennetty Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmista maamme pohjoisimman, Iin Olhavassa sijainneen, Nybyn lasiruukin osalta.
 

Suomalaisen lasiteollisuuden historiaa

Suomalainen lasiteollisuus otti ensiaskeleitaan, kun Uuteenkaupunkiin perustettiin lasiruukki vuonna 1681. Varsinaisesti lasiteollisuus käynnistyi kuitenkin vasta seuraavalla vuosisadalla maan toivuttua Suuren Pohjan sodan jälkeisestä miehityskaudesta. 1800-luvulla maahan perustettiin - ja toisaalta maassa lakkautettiin - useita lasiruukkeja. Enimmillään lasitehtaita oli yhtä aikaa toiminnassa 23. Käänteentekevä uutuus lasinvalmistuksen historiassa oli puhalluspillin eli punttelin keksiminen. Hyväksi havaitusta menetelmästä ei ole luovuttu: yksinkertainen metalliputki on yhä tänään käytössä taidelasin valmistuksessa.

Ensimmäiset lasinpuhaltajat suomalaisissa tehtaissa olivat ulkomaalaista alkuperää; 1800-luvun loppupuolella lasinpuhaltajat alkoivat olla syntyperäisiä suomalaisia. Uudenlaiset energianlähteet ja tekniikka toivat muutoksia lasinvalmistusmenetelmiin. Mekaaninen puristin keksittiin 1800-luvun alussa ja puristelasin tuotanto alkoi. Salli Järvelän kokoelmassa on esimerkkejä niin puhallus- kuin puristetekniikallakin valmistetuista lasiesineitä.

Pohjois-Pohjanmaan museossa esillä oleva näyttely on paitsi katsaus varhaiseen suomalaiseen lasiteollisuuteen myös katsaus yleiseen kulttuurihistoriaan. 1800-luvun kuluessa savupirtit väistyivät ja tilalle tulivat ikkunalasein varustetut rakennukset. Kiertelevät lasikauppiaat levittivät tietoa uusista tuotteista: he loivat tarpeita, joka puolestaan takasi menekin. Myös muutokset valtakunnan alkoholilainsäädännössä vaikuttivat suoraan lasin tuotantoon.