Puolivälinkankaan päiväkoti

 • Postiosoite postal Mielikintie 7 90550 Oulu
 • Puhelin Päiväkodin johtaja Leena Uimaniemi work 044 703 5337
 • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiin

Puolivälinkankaan päiväkoti

Kuinka lapsesi kesäpäivystys sujui?
Vastaa kyselyyn ja anna palautetta.

Jos lapsesi oli 2.7. - 5.8.2018 järjestetyssä kesäpäivystyksessä,
voit antaa palautetta kesäpäivystyksen sujumisesta.
Kehitämme saadun palautteen perusteella seuraavan vuoden kesäpäivystystä.

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Toimimme kolmessa eri toimipisteessä.

Puolivälinkankaan päiväkoti

Mielikintie 7
90550 Oulu:

Puhelimet ryhmiin

 • Naskalit p. 044 703 5531
 • Tillikat p. 044 703 5529
 • Viipukat p. 044 703 5528
 • Näppärit p. 044 703 5530
 • Avoin päiväkoti p. 044 703 5576

Menninkäisentie 4 A

90550 Oulu:

 • Maahiset  p. 044 703 6951

Menninkäisentie 4 B

90550 Oulu:

 • Menninkäiset p. 044 703 5525
 • Lemmikit p. 044 703 5524

Päiväkodin johtaja

Leena Uimaniemi
p. 044 703 5337
leena.uimaniemi@ouka.fi

Varajohtaja

Terhi Meriläinen
p. 044 703 5576
terhi.merilainen@ouka.fi

Varhaiserityisopettaja

Tarja Lehtinen
p. 050 528 1861
tarja.lehtinen@ouka.fi

Ryhmät

Puolivälinkankaan ryhmät:

Viipukat 

on alle 3-vuotiaiden ryhmä. Meillä on lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Viipukoiden lapsista useimmat tulevat kotihoidosta. Lämmin vastaanotto ja hoidon pehmeä aloitus ovat tärkeitä tavoitteitamme. Ryhmässä painottuvat perushoito, yksilöllisyys, osallisuus ja läheisyys. Lapset tutustuvat turvallisessa ympäristössä päiväkotielämään ja ryhmässä olemiseen leikin ja monipuolisen toiminnan lomassa.

Viipukat

Tillikat

Tillikat on 3–5-vuotiaiden kokopäiväryhmä. Ryhmässä on 2 lastentarhanopettajaa ja 1 lastenhoitaja.

Tillikat harjoittelevat omatoimisuutta arjen eri tilanteissa ja toimivat kolmessa pienryhmässä, joiden nimet lapset keksivät toimikauden alussa. Toiminnassa korostuu lasten osallisuus, leikkitaidot ja sosiaalisen kanssakäymisen opettelu. Näitä harjoitellaan mm. laulujen, leikkien ja jumpan avulla.

Tillikoiden ryhmähuone

Näppärit

on 3–5-vuotiaiden lasten kokopäiväryhmä. Meillä on lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Näppäreiden ryhmä jakaantuu kolmeen pienryhmään, joiden nimet lapset keksivät toimikauden alussa. Toiminnassa huomioidaan lasten osallisuus, opitaan leikkitaitoja ja sosiaalista kanssakäyntiä. Pienryhmissä harjoitellaan keskittymistä, ohjeiden kuuntelua ja omatoimisuutta. Viikoittain toteutetaan jumppaa, musiikkia, kädentaitoja ym. Lähiympäristöön ja luontoon tutustutaan säännöllisesti.

 


Menninkäisentie 4, 90550 Oulu: 

Menninkäisentien taloLemmikit

on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmää ohjaa lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Lemmikeiden lapset tulevat pääsääntöisesti kotihoidosta. Hoidon pehmeä aloitus, hyvä tutustuminen ja turvallisuuden tunteen luominen ovat tärkeitä asioita toiminnassamme. Lapsi saa perushoitoa, yksilöllistä huomiota ja läheisyyttä leikin ja monipuolisen toiminnan lomassa.

Menninkäiset 

on 3–5-vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmää ohjaa lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Toiminnassa huomioidaan lasten osallisuus, opitaan leikkitaitoja ja sosiaalista kanssakäyntiä. Pienryhmissä harjoitellaan keskittymistä, ohjeiden kuuntelua ja omatoimisuutta. Viikoittain toteutetaan jumppaa, musiikkia, kädentaitoja ym. Lähiympäristöön ja luontoon tutustutaan säännöllisesti mm. Metsämörritoiminnan kautta.

Esiopetusryhmät

Naskalit

on esiopetusryhmä, jonka päivittäinen toiminta-aika on klo 8.30–12.30. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja mahdollisuuksien mukaan avustaja.

Ryhmässä toteutetaan esiopetusta, jossa lapsi saa perustietoja, -taitoja ja valmiuksia oppimisen eri osa-alueilla elämysten, kokemusten, osallisuuden ja ryhmässä toimimisen kautta. Esiopetuksessa harjoitellaan mm. omista tavaroista huolehtimista, omatoimisuutta, tutustutaan kirjaimiin ja numeroihin leikkiä unohtamatta. Naskaleissa lapset tutustuvat kouluympäristöön.

Näppäreiden ruokasali


Menninkäisentie 4, 90550 Oulu:

Maahiset

on  esiopetusryhmä. Ryhmää ohjaa kaksi lastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja.

Esiopetusryhmässä korostuu Suomi toisena kielenä -opetus. Lisäksi harjoitellaan omista tavaroista huolehtimista, omatoimisuutta, tutkitaan kirjaimia ja numeroita ja retkeillään läheisessä luonnossa ts. lapset tutustuvat esikouluikäisille tärkeiden taitojen ja tietojen maailmaan elämysten, kokemusten, osallisuuden ja ryhmässä toimimisen sekä leikin kautta.

Menninkäisentien talo

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Päiväkotimme

Päiväkotimme sijaitsee kahdessa eri pihapiirissä ja kolmessa rakennuksessa. Menninkäisentien päiväkodissa, jossa toiminta on alkanut vuonna 1974, on kaksi lapsiryhmää ja viereisessä A–talossa toimii esiopetusryhmä. Toinen esiopetusryhmä toimii Paulaharjun koulun tiloissa.

Puolivälinkankaan päiväkotirakennus, johon kuuluu sekä päiväkoti että nuorisotalo, valmistui vuonna 1979. Tällä hetkellä Puolivälinkankaan puolella toimii neljä päiväkotiryhmää ja avoin päiväkoti, jossa toimivat varhaiskasvatuskerhot.

Meidän suuri piha

Päiväkotimme tilat ovat viihtyisät ja väljät, ja pihamme suuri ja vaihtelevamaastoinen. Luonto ja lähiympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan niin kesällä kuin talvellakin.

  Liukumäki Aulatila

Pyrimme siihen, että Puolivälinkankaan alueen lapset saisivat laadukkaan ja jatkuvan varhaiskasvatuspalvelun lähialueella. Pyrimme toteuttamaan kaiken toimintamme niin, että se noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Puolivälinkankaan päiväkodin toimintasuunnitelma (pdf)

Toiminnassamme korostuvat päiväkodin lähiympäristön; metsän, järven ja niin edelleen monipuolinen käyttö oppimisympäristönä eri vuodenaikoina. Lapsi havainnoi tarkasti ympäristöään ja oppii aikuisten käytöstä seuraamalla. Tästä syystä henkilökunnan välinen tiimityö, ihmissuhteet ja hyvinvointi ovat erittäin tärkeitä.

Toimintamme on monipuolista ja kattaa kaikki oppimisen osa-alueet. Toiminnassamme painotamme kuitenkin enemmän liikunnan, ympäristökasvatuksen ja monikulttuurisuuden merkitystä. Toiminnassamme tämä näkyy mm. satsauksina väline- ja materiaalihankintoihin.

Liikunta

Lähiympäristömme on erittäin sopiva monipuolisiin liikunnallisiin toimintoihin. Käytettävissämme on liikuntasali, ladut, luistelukenttä, urheilukenttä, pururata, kiipeilyseinä, uimaranta ja lähimetsä. Järjestämme ja osallistumme liikunnallisiin tapahtumiin säännöllisesti.

Liikuntasali

 

Kestävä kehitys

Kestävää kehitystä toteutetaan osana kaikkea toimintaa. Se näkyy mm. kierrätyksenä, jätemateriaalin käyttönä sekä luonnon ja rakennetun ympäristön tutkimisena.

Kannustamme lapsia luonnon ilmiöiden havainnointiin, tutkimiseen ja ihmettelyyn.

Kierrätyslamppuja

Monikulttuurisuus

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus järjestetään samassa ryhmässä suomenkielisten lasten kanssa. Toiminnan tavoitteena on kasvaa suomalaisiksi, mutta säilyttää myös oma kulttuurinsa.

Mikä sun nimi on?

Sijainti kartalla: Puolivälinkankaan päiväkoti

Verkkoasioinnin sivuilla voit mm. hakea päivähoitopaikkaa

Tutustu ruokalistaamme tästä.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset