In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Toiminnassamme korostuvat päiväkodin lähiympäristön; metsän, järven ja niin edelleen monipuolinen käyttö oppimisympäristönä eri vuodenaikoina. Lapsi havainnoi tarkasti ympäristöään ja oppii aikuisten käytöstä seuraamalla. Tästä syystä henkilökunnan välinen tiimityö, ihmissuhteet ja hyvinvointi ovat erittäin tärkeitä.

Toimintamme on monipuolista ja kattaa kaikki oppimisen osa-alueet. Toiminnassamme painotamme kuitenkin enemmän liikunnan, ympäristökasvatuksen ja monikulttuurisuuden merkitystä. Toiminnassamme tämä näkyy mm. satsauksina väline- ja materiaalihankintoihin.

Liikunta

Lähiympäristömme on erittäin sopiva monipuolisiin liikunnallisiin toimintoihin. Käytettävissämme on liikuntasali, ladut, luistelukenttä, urheilukenttä, pururata, kiipeilyseinä, uimaranta ja lähimetsä. Järjestämme ja osallistumme liikunnallisiin tapahtumiin säännöllisesti.

Liikuntasali

Kierrätyslamppuja

Kestävä kehitys

Kestävää kehitystä toteutetaan osana kaikkea toimintaa. Se näkyy mm. kierrätyksenä, jätemateriaalin käyttönä sekä luonnon ja rakennetun ympäristön tutkimisena.

Kannustamme lapsia luonnon ilmiöiden havainnointiin, tutkimiseen ja ihmettelyyn.

Mikä sun nimi on?

 

Monikulttuurisuus

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus järjestetään samassa ryhmässä suomenkielisten lasten kanssa.

Toiminnan tavoitteena on kasvaa suomalaisiksi, mutta säilyttää myös oma kulttuurinsa.