Etusivu - Pyykösjärven päiväkoti - Oulun kaupunki

Pyykösjärven päiväkoti

  • Postiosoite postal Järvenkorventie 6 90550 Oulu
  • Puhelin Päiväkodin johtaja Leena Uimaniemi cell 044 703 5337
  • Aukioloajat avoinna hoitoaikavarausten mukaisesti välillä 7.00 - 17.00
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiin

Pyykösjärven päiväkoti

Ajankohtaista päivähoidossa!

Yhteystiedot

Pyykösjärven päiväkoti

Järvenkorventie 6
90550 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

  • Villakot p. 044 703 5314
  • Vanamot p. 044 703 5374
  • Esikot p. 044 703 5354
  • Kanervat p. 050 597 6490

Päiväkodin johtaja

Leena Uimaniemi
p. 044 703 5337
leena.uimaniemi@ouka.fi

Varajohtaja

Marja-Leena Kerkelä
p. 050 597 6490
marja-leena.kerkela@ouka.fi

Varhaiserityisopettaja

Tarja Lehtinen
p. 050 528 1861
tarja.lehtinen@ouka.fi

Päiväkotimme

Pyykösjärven päiväkoti on valmistunut vuonna 1989. Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella Pyykösjärven asuma-alueella. Hoitopaikkoja päiväkodissamme on 54.

Tarjoamme lapsen tarpeista lähtevää hyvää ja turvallista varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Toimintamme perustuu eri-ikäiset lapset huomioivaan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetussuunnitelmaan.

 Pikkupyöräilijä        Me keinutaan

Päiväkodin vieressä on leikkipuisto. Siellä olevaa pelikenttää käytetään paljon ympäri vuoden. Lähellä sijaitsevalla Pyykösjärven ranta-alueella käymme kävelyretkillä ja hiihtämässä.

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Me haluamme tarjota alueen asukkaille laadukasta ja turvallista päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Tavoitteenamme on tukea yhdessä vanhempien kanssa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elinikäistä oppimista. Yhteisenä tavoitteenamme on hyvinvoiva lapsi.

 Meriprojekti   Kukkapurkkihommia

Tärkeimpinä arvoina pidämme turvallisuutta, välittämistä, kiireettömyyttä ja rehellisyyttä.
Tämän lisäksi toiminnassamme huomioidaan yksilöllisyys ja tasa-arvo.

Periaatteenamme pidämme "kiitoksella kasvattamista". 

Lapsen tulee saada positiivista palautetta ja kokemusta onnistumisestaan sekä aikuisten että toisten lasten taholta. Lasten leikille haluamme antaa runsaasti aikaa.

Vihreä Lippu

Pyykösjärven päiväkoti on osallistunut Vihreä lippu -toimintaan syksystä 2009 alkaen. Keväällä saimme mieluisaa postia: Suomen ympäristökasvatuksen seura myönsi päiväkodillemme oikeuden käyttää Vihreää lippua osoituksena laadukkaasta ja tuloksekkaasta kestävän kehityksen toiminnasta.

Vihreä lippu on kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma. Se on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma, jossa yhdistyvät ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus ja lasten ja nuorten osallisuus.

Lapset ovat ohjelmassa pääosassa. He osallistuvat aktiivisesti itse projektin suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten arviointiin. Päiväkodin lapsista ja aikuisista koostuva ympäristöraati kokoontuu säännöllisesti käsittelemään päiväkodin yhteisiä ympäristöasioita ja suunnitelmia. Näin lapset saavat myönteisiä kokemuksia yhteisiin asioihin vaikuttamisesta.

Kevätjuhlassamme 25.5.2010 veimme yhteisesti uuden vihreän lippumme päiväkodin salkoon. Juhlan kunniaksi lapset myös istuttivat päiväkodin pihalle pilvikirsikkapuun.

Leikki

Lapsen tärkein oppimisen väline on leikki. Leikissä lapsi harjoittelee oppimiaan uusia taitoja. Oppimisen ilon tuottaminen ja säilyttäminen ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaamme. Siksi arvostamme leikkiä ja luomme myönteisen leikkiympäristön.

Meillä lapsi saa riittävästi aikaa, tilaa, välineitä ja erilaisia materiaaleja leikkimiseen. Turvaamme leikkirauhan ja annamme mahdollisuuden leikin jatkumiselle ja kehittämiselle.

 Purkkijalat    Ompeluhommissa

Ryhmät

Villakot

on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä.  Meillä on lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Monet Villakoiden ryhmän lapsista ovat ensimmäisessä hoitopaikassaan kotihoidon jälkeen. Niinpä tärkein tavoitteemme on lasten hyvä ja turvallinen perushoito ja jokaisen lapsen yksilöllinen huomioiminen. Tarjoamme kaikille lapsille hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaista varhaiskasvatusta ja toimintaa. Teemme paljon yhteistyötä päiväkodin muiden lapsiryhmien kanssa monipuolisten virikkeiden tarjoamiseksi.

Villakoiden nukkari

Vanamot

on 3–5-vuotiaiden lasten ryhmä. Meillä on kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja.

Tärkeintä meille on ikätason mukaisten, virikkeellisten elämysten tarjoaminen ja leikin tukeminen. Toimintamme on monipuolista; lapsen viikkoon mahtuu käden töitä, laulua, jumppaa sekä leikkiä, satuja ja tarinoita.

Vanamoiden huone

Esikot

on 5–6-vuotiaiden lasten ryhmä. Meillä on kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja.

Esikoissa lapsellesi annetaan hyvät eväät tulevaisuutta varten. Kaikessa toiminnassa painotamme hyvien tapojen merkitystä opettamalla lapsille kauniita käytöstapoja, hyvää kielenkäyttöä ja toisten kunnioittamista. Kasvatamme lastasi "kiitoksella ja kehumisella" sekä asettamalla lapsellesi selkeät rajat, jotta lapsi kokisi olonsa turvalliseksi.

Tavoitteenamme on lapsen kokemusmaailman rikastuttaminen monipuolisten teemojen kautta ja antamalla lapsille mahdollisuuksia kokeilla ja tehdä itse monenlaisia asioita, sekä luomalla leikin kehittymiselle mahdollisimman hyvät olosuhteet.

Esikoiden ruokailuhuone

Sijainti kartalla: Pyykösjärven päiväkoti

TietoEdu

Sähköinen asiointikanava lapsen hoitoaikavarausten tekemiseen ja lomien ja poissaolojen ilmoittamiseen

TietoEdu -ohje huoltajille (pdf)
TietoEdu - english version (pdf)

Varhaiskasvatuksen sovellustuki arkisin
klo 9.00 - 12.00

p. 050 522 6261
sovellustuki.vaka(at)ouka.fi

Verkkoasioinnin sivuilla voit mm. hakea päivähoitopaikkaa

Tutustu ruokalistaamme tästä.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset