Pyykösjärven päiväkoti

  • Postiosoite postal Järvenkorventie 6 90550 Oulu
  • Puhelin Päiväkodin johtaja Leena Uimaniemi cell 044 703 5337
  • Aukioloajat avoinna hoitoaikavarausten mukaisesti välillä 7.00 - 17.00
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Päiväkodin julkisivukuva

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Pyykösjärven päiväkoti

Järvenkorventie 6
90550 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

  • Villakot p. 044 703 5314
  • Vanamot p. 044 703 5374
  • Esikot p. 044 703 5354

Päiväkodin johtaja

Leena Uimaniemi
p. 044 703 5337
leena.uimaniemi@ouka.fi

Varajohtaja

Marja-Leena Kerkelä
p. 050 574 8912
marja-leena.kerkela@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Tarja Lehtinen
p. 050 528 1861
tarja.lehtinen@ouka.fi

Ryhmät

Villakot

on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä.  Meillä on varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Monet Villakoiden ryhmän lapsista ovat ensimmäisessä hoitopaikassaan kotihoidon jälkeen. Niinpä tärkein tavoitteemme on lasten hyvä ja turvallinen perushoito ja jokaisen lapsen yksilöllinen huomioiminen. Tarjoamme kaikille lapsille hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaista varhaiskasvatusta ja toimintaa. Teemme paljon yhteistyötä päiväkodin muiden lapsiryhmien kanssa monipuolisten virikkeiden tarjoamiseksi.

Vanamot

on 3–4-vuotiaiden lasten ryhmä. Meillä on  varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Tärkeintä meille on ikätason mukaisten, virikkeellisten elämysten tarjoaminen ja leikin tukeminen. Toimintamme on monipuolista; lapsen viikkoon mahtuu käden töitä, laulua, jumppaa sekä leikkiä, satuja ja tarinoita.

Esikot

on 4-5-vuotiaiden lasten ryhmä. Meillä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Esikoissa lapsellesi annetaan hyvät eväät tulevaisuutta varten. Kaikessa toiminnassa painotamme hyvien tapojen merkitystä opettamalla lapsille kauniita käytöstapoja, hyvää kielenkäyttöä ja toisten kunnioittamista. Kasvatamme lastasi "kiitoksella ja kehumisella" sekä asettamalla lapsellesi selkeät rajat, jotta lapsi kokisi olonsa turvalliseksi.

Tavoitteenamme on lapsen kokemusmaailman rikastuttaminen monipuolisten teemojen kautta ja antamalla lapsille mahdollisuuksia kokeilla ja tehdä itse monenlaisia asioita. Luomme leikin kehittymiselle mahdollisimman hyvät olosuhteet.

Päiväkotimme

Pyykösjärven päiväkoti on valmistunut vuonna 1989. Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella Pyykösjärven asuma-alueella. Paikkoja päiväkodissamme on 48-52 lapselle.

Tarjoamme lapsen tarpeista lähtevää hyvää ja turvallista varhaiskasvatusta. Toimintamme perustuu eri-ikäiset lapset huomioivaan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

         

Päiväkodin vieressä on leikkipuisto. Siellä olevaa pelikenttää käytetään paljon ympäri vuoden. Lähellä sijaitsevalla Pyykösjärven ranta-alueella käymme kävelyretkillä ja hiihtämässä. Päiväkodin läheisyydessä on myös useita puisto-, metsä- ja viheralueita, joissa liikumme ja retkeilemme säännöllisesti.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Pyykösjärven päiväkodin toimintasuunnitelma 2019 - 2020 (pdf)
 

Me haluamme tarjota alueen asukkaille laadukasta ja turvallista päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Tavoitteenamme on tukea yhdessä vanhempien kanssa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elinikäistä oppimista. Yhteisenä tavoitteenamme on hyvinvoiva lapsi.

     

Tärkeimpinä arvoina pidämme turvallisuutta, välittämistä, kiireettömyyttä ja rehellisyyttä.
Tämän lisäksi toiminnassamme huomioidaan yksilöllisyys ja tasa-arvo.

Periaatteenamme pidämme "kiitoksella kasvattamista". 

Lapsen tulee saada positiivista palautetta ja kokemusta onnistumisestaan sekä aikuisten että toisten lasten taholta. Lasten leikille haluamme antaa runsaasti aikaa.

Ulkoa alkaa seikkailu

Olemme aloittaneet "Ulkoa alkaa seikkailu" -toiminnan kaikissa ryhmissä. Tämä toiminta on suunnitelmallista ja pohjautuu Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toiminnassa painottuu luonto- ja ympäristökasvatus ja liikunta.

Toiminnan lähtökohtana ovat olleet hyvät kokemukset ulkoleikkikoulusta ja ulkoleikkikoululaisten vanhempien palautteet sekä päiväkotimme loistava ympäristö puistoineen, kenttineen, rantoineen sekä läheinen Odenssan puisto metsineen, jossa on mm. Mörrimetsä.

Retkillä opitaan liikkumaan luonnossa ja samalla lapsen motoriset taidot harjaantuvat ja vahvistuvat ja erityisesti aivot kehittyvät. Lapsi voi nähdä metsässä jännittävän kaatuneen puun, josta tulee avaruusraketti tai kiven, jonka alla asuu lohikäärme. Lasten mielikuvitus on rajaton ja luonto antaa sille virikkeitä.

Pienet liikkuvat luonnossa ja lähiympäristössä pienin askelin, jolloin metsäpaikka on löytynyt päiväkodin aidan takaa lähipuiston puolelta tai Järvenkorventien toiselta puolelta viheralueelta.

 

Leikki

Lapsen tärkein oppimisen väline on leikki. Leikissä lapsi harjoittelee oppimiaan uusia taitoja. Oppimisen ilon tuottaminen ja säilyttäminen ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaamme. Siksi arvostamme leikkiä ja luomme myönteisen leikkiympäristön.

Meillä lapsi saa riittävästi aikaa, tilaa, välineitä ja erilaisia materiaaleja leikkimiseen. Turvaamme leikkirauhan ja annamme mahdollisuuden leikin jatkumiselle ja kehittämiselle.

     

Sijainti kartalla: Pyykösjärven päiväkoti kartalla

 

Verkkoasioinnin sivuilla

voit mm. hakea varhaiskasvatuspaikkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset