In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ryhmät Ryhmät

Villakot

on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä.  Meillä on lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Monet Villakoiden ryhmän lapsista ovat ensimmäisessä hoitopaikassaan kotihoidon jälkeen. Niinpä tärkein tavoitteemme on lasten hyvä ja turvallinen perushoito ja jokaisen lapsen yksilöllinen huomioiminen. Tarjoamme kaikille lapsille hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaista varhaiskasvatusta ja toimintaa. Teemme paljon yhteistyötä päiväkodin muiden lapsiryhmien kanssa monipuolisten virikkeiden tarjoamiseksi.

Villakoiden nukkari

Vanamot

on 3–5-vuotiaiden lasten ryhmä. Meillä on kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja.

Tärkeintä meille on ikätason mukaisten, virikkeellisten elämysten tarjoaminen ja leikin tukeminen. Toimintamme on monipuolista; lapsen viikkoon mahtuu käden töitä, laulua, jumppaa sekä leikkiä, satuja ja tarinoita.

Vanamoiden huone

Esikot

on 5–6-vuotiaiden lasten ryhmä. Meillä on kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja.

Esikoissa lapsellesi annetaan hyvät eväät tulevaisuutta varten. Kaikessa toiminnassa painotamme hyvien tapojen merkitystä opettamalla lapsille kauniita käytöstapoja, hyvää kielenkäyttöä ja toisten kunnioittamista. Kasvatamme lastasi "kiitoksella ja kehumisella" sekä asettamalla lapsellesi selkeät rajat, jotta lapsi kokisi olonsa turvalliseksi.

Tavoitteenamme on lapsen kokemusmaailman rikastuttaminen monipuolisten teemojen kautta ja antamalla lapsille mahdollisuuksia kokeilla ja tehdä itse monenlaisia asioita, sekä luomalla leikin kehittymiselle mahdollisimman hyvät olosuhteet.

Esikoiden ruokailuhuone