OPETTAJAT JA OHJAAJAT OPETTAJAT JA OHJAAJAT

ALAKOULU

Nimi (lyhenne) luokka / tehtävä puhelinnumero
Ahokoivu Marja-Liisa (MLA) tekstiilityö  
Doroshenko Alena venäjä  
Harju Saana (SaanaHar) islamin uskonto  
Hietapelto Arto (AHI) 3a teknoluokka  
Hillukkala Tomi (THI) 6c  
Hintsala Taija koulunkäynnin ohjaaja (Kuivasoja)  
Holopainen Herkko (HHO) 4b  
Järvenpää Heini 3.-6. pienluokka 044 703 9545
Karsikas Jouni (JKA) tekninen työ 050 316 6707
Kettunen Marit koulupsykologi 044 703 9660
Kimpimäki Heidi (HKI) 1.-2. pienluokka 044 703 9543
Koivusipilä-Kinnunen Marja (MKK) 1a  
Kokko Birgitta (BKO) koulunkäynnin ohjaaja  
Kyllönen Kaija (KKY) 1c (Kuivasoja) 050 346 4291
Lähtevänoja Olli (LähteOl) 4d (Kuivasoja) 050 373 9890
Lauri Maarit espanja  
Marjala Pia-Riitta (P-RM) 1d (Kuivasoja) 050 346 4291
Myllylä Erja (EMY) englanti  
Naakka-Rautiainen Kirsi (KirNaa) ortodoksinen uskonto 050 316 6699
Nevala Heikki koulukuraattori 044 703 9016
Nissilä Mia (MNIS) erityisopettaja (Kuivasoja) 044 703 9270
Ojantakanen Tarja koulunkäynnin ohjaaja  
Packalén Markus (MPAC) 5a teknoluokka  
Palsola Jaakko (JPA) 5c  
Pietilä Anu 2c (Kuivasoja) 040 703 9555
Pihlajamaa-Häkkinen Päivi (PPH) 2a  
Pintamo-Kenttälä Katri koulumentori 050 363 9373
Pohjosenperä Mirja (MPO) 6a musiikkiluokka  
Rautio Timo (RAT) 3c (Kuivasoja)  
Rekilä Marjut (RLM) erityisopettaja 044 703 9544
Ronimus Laura (LRO) 4a musiikkiluokka  
Ruotsi-Mattson Ulla (URM) 6b  
Salmi Teija (RUT) alakoulun VALO 044 703 9901
Savolainen Noora (NSA) 1b  
Similä Kai (KSI) 5b  
Sorvoja Ludmila koulunkäynnin ohjaaja  
Syväniemi Paula (PSY) 3b  
Uusikylä Pauli (PUU) uskonto  
Vuoti Heli (HVU) 2b  

Opettajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi

 

YLÄKOULU

Nimi (lyhenne) Tehtävä Luokka puhelinnumero
Ahokoivu Marja-Liisa (MLA) tekstiilityö    
Ahtinen Lauri (LAH) maahanmuuttajien valmistava opetus yläkoulun VALO  
Eskelinen Ilkka (IES) musiikki    
Filpus Leena (LFI) kuvataide    
Hanhela Jussi-Pekka (JPH) liikunta  

040 557 3578

Harju Saana (SHA) islamin uskonto    
Heikkinen Hanna-Maria (HHE) erityisopetus    
Hillukkala Tomi (THI) fysiikka ja kemia    
Holappa Sari koulunkäynnin ohjaaja   040 630 5554
Hovila Karoliina (KHO) biologia ja maantieto, terveystieto 8b

040 357 2261

Hyttinen Outi (OHY) ruotsi    
Isola Atte (AIS) historia ja yhteiskuntaoppi 8a  
Jauhiainen Jaakko (JJA) musiikki, orkesteri    
Jokimäki Leena (LJO) matematiikka, fysiikka ja kemia 9b  
Junttila Janne (JJU) matematiikka, fysiikka ja kemia  9a  
Karsikas Jouni (JKA) tekninen työ 7c 050 316 6707
Kettunen Marit koulupsykologi   044 703 9660
Kilpelä Sirpa (SIK) äidinkieli, kirjallisuus    
Konola Kati (KOK) äidinkieli, kirjallisuus 7d, musiikkiluokka  
Korhonen Kaisu (KaiKO) liikunta   044 703 9565
Korhonen Liisa (LKO) englanti, ruosi 7a 040 357 2051
Koskela Päivi koulunkäynnin ohjaaja   050 382 7790
Kähkönen Johanna (jokä) biologia ja maantieto, terveystieto 8c  
Lauri Maarit (mjl) espanja    
Loponen Sami (SLO) erityisopetus, 8.lk Tupa   050 570 6523
Meriläinen Saara koulunkäynnin ohjaaja    
Molander Tarja (MOTA) erityisopetus, 7.lk Tupa   044- 703 9567
Mäki Miia (MMÄ) kotitalous   050 316 6706
Naakka-Rautiainen Kirsi (KNA) ortodoksinen uskonto   050 316 6699
Nevala Heikki koulukuraattori   044 703 9016
Pintamo-Kenttälä Katri koulumentori   050 363 9373
Puumala Outi (OPU) erityisopetus, 9.lk Tupa   044 703 9561
Saarensilta Seppo (SSA) matematiikka, fysiikka ja kemia    
Seppälä Ellen koulunkäynnin ohjaaja    
Severinkangas-Kangas Eija (ESE) oppilaan ohjaus, opo   044 703 9559
Tapio Ritva (RTA) saksa, ruotsi, englanti 7b  
Uusikylä Pauli (PUU) elämänkatsomustieto, uskonto 8d, musiikkiluokka  
Ylimäki Arja (AYM) matematiikka, fysiikka ja kemia 9c, musiikkiluokka  

Opettajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi

 

(Päivitetty 10.8.2017)