Rajakylän koulu & Kuivasoja Rajakylän koulu & Kuivasoja

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Koulussamme järjestetään oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Alakoulussa syksyllä 30.9.-4.10.2016 ja keväällä luokka-asteesta riippuen joko viikolla 13 tai 14. Yläkoulussa syksyllä 29.11.-1.12.2016 ja keväällä 8.-10.2.2017.