1.1. Kaavatilanne 1.1. Kaavatilanne

Tietoja asemakaavoituksesta
Normaalitapauksessa tontin rakentaminen edellyttää, että tontilla on asemakaava. Asemakaava määrittelee yksityiskohtaisesti ne rajat, joiden mukaan rakentamisen tulee tapahtua.

Asemakaavoittamattomilla alueilla harkitaan rakentamismahdollisuudet aina tapauskohtaisesti. Näillä alueilla vesistön rannalle tapahtuva uudisrakentaminen edellyttää yleensä rakennusluvan lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen poikkeamispäätöksen. Muualle kuin ranta-alueelle tapahtuvalla rakentamiselle tarvitaan yleensä suunnittelutarvepäätös.

Poikkeamisen sekä suunnittelutarpeen tarpeen ratkaisee rakennusvalvonta. Päätöksen tekee asemakaavoitus. Asemakaavoittamattomien alueiden rakentamisesta sekä poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarvepäätöksen hakumenettelystä antaa lisätietoa rakennusvalvonta ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / asemakaavoitus.

Asemakaavan muuttaminen
Silloin kun rakennushanke/-aikomus poikkeaa asemakaavasta, voidaan asemakaavaa muuttaa tontinomistajan aloitteesta. Edellytyksenä kaavan muuttamiselle yleensä on, että muutoksen avulla voidaan päästä ympäristön, toimivuuden ja kaupunkikuvan kannalta parempaan lopputulokseen.

Asemakaavan muutosta haetaan vapaamuotoisella kirjeellä tai muutoksenhakulomakkeella. Hakemus osoitetaan yhdyskuntalautakunnalle.

Asemakaavan muutosedellytyksistä tulee neuvotella asemakaavoituksen kanssa ennen aloitteen jättämistä. Normaalitapauksessa omakotitonttia koskeva asemakaavamuutos vie käsittelyineen aikaa vähintään puoli vuotta.

Taksa
Asemakaavamuutoksen aloitteentekijältä peritään laatimis- ja käsittelykuluja ja kaavamuutoskohtainen kuulutuskustannusmaksu. Taksa: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/palveluhinnasto-ja-julkaisut

https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/asemakaavan-muutoksen-hakeminen

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarvepäätös
Hakemuskaavakkeita saa Oulun rakennusvalvonnasta, jonne hakemus myös jätetään.

Poikkeamispäätösmenettelyssä ja suunnittelutarveratkaisussa kuullaan aina naapurit. Päätöstä haettaessa tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  • poikkeamispäätöshakemus tai suunnittelutarvepäätöshakemus (rakennusvalvonta)
  • virallinen karttaote, joka sisältää kaavaotteet ja naapuriluettelon (karttapiste, toimitusaika noin kolme päivää)
  • todistus hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus)
  • asemapiirros
  • rakennussuunnitelmaluonnokset jos hakemuksen ratkaiseminen sitä edellyttää
  • naapuriluettelon mukaiset kirjalliset naapureiden suostumukset

Taksa
Myönteinen poikkeamispäätös tai suunnittelutarvepäätös  ja kielteinen päätös on maksullinen. Mikäli hakija ei ole hankkinut naapureiden suostumuksia, ja naapureiden kuuleminen järjestetään viranomaisen toimesta, peritään maksu per kuultava naapuri. Taksa: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/palveluhinnasto-ja-julkaisut

https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/poikkeamisluvat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140,
  • Puhelin 050 316 6850, 050 316 6849 work
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.