1.2. Tontin osto kaupungilta 1.2. Tontin osto kaupungilta

Tontit ja asuminen myy kaupungin omistamia tontteja omatoimista omakotirakentamista varten. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla. Omakotitonteille on hyväksytty uudet jakoperusteet vuoden 2006 alusta alkaen ja ne ovat luettavissa em. internetsivuilta. Vuosittain myydään noin 50–80 omakotitonttia. Noin 75 % tonteista myydään kiinteällä hinnalla ja noin 25 % tarjousten perusteella. Ritaharju, Hiukkavaaran Kivikkokangas ja Kiulukangas sekä Niemenranta ja Haapakangas ovat lähivuosien luovutusalueita. Lisäksi tontteja on myynnissä Vesalasta ja Ylikiimingin Murtomaalta ja Yli-Iistä.

Hakuaika
Myytävien omakotitonttien hakuaika on yleensä alkuvuodesta ja kestää noin kaksi kolme viikkoa. Hakuajasta ilmoitetaan internetissä sekä paikallislehdissä. Tontteja on myös jatkuvassa myynnissä.

Hakemus
Tonttihakemuksen voi jättää sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tontit, jossa myös esittelymateriaali on hakuaikana nähtävillä. Hakemuksen voi edelleen jättää myös kirjallisesti ja materiaalia sekä hakulomakkeita saa hakuaikana Ympäristötalon aulapalveluista tai tontit ja asumisesta.

Varausmaksu ja tontin hinta vuodelle 2015
Tontin saaja maksaa 550 euron varausmaksun tonttivarauksen saatuaan. Kaupungin myymien tonttien hinnat ovat noin 27–66 euroa/m2. Tarkista hinnat Palveluhinnastosta!

Taksa: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/palveluhinnasto-ja-julkaisut

Kaupan ehtoja

  • Kauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa varauksesta.
  • Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupan allekirjoituksen yhteydessä.
  • Kauppahinnan lisäksi peritään tontin lohkomismaksu.
  • Tontille tulee tehdä varausaikana, ennen kaupantekoa, tarvittava maaperätutkimus perustamistapalausuntoineen ja pintavaaitus.
  • Tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kaupan tekemisestä.
  • Tonttia ei saa myydä edelleen rakentamattomana.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, tontit ja asuminen

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde 08 558 410
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lisätietoa

Ara

Siirry asiointipalveluun

Tonttihakemus

Oulun kaupungin haettavat tontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta.

> Lisätietoja palvelun esittelysivuilla
>>  
Siirry asiointipalveluun
 

>>> Ohjeet tonttien hakemiseen (video)