1.4. Tonttijako 1.4. Tonttijako

Asemakaavan mukainen tonttijako ja tonttijaon muutos
Asemakaava-alueella, johon on asemakaavassa määrätty sitova tonttijako tai jonka ohjeellista tonttijakoa katsotaan tarpeelliseksi muuttaa, saa rakennusluvan vain voimassa olevan asemakaavan ja sitovan tonttijaon mukaiselle tontille, joka on merkitty kiinteistörekisteriin. Jos voimassa olevaan tonttijakoon halutaan muutos, tulee maanomistajan pyytää sitä Kiinteistöinsinöörin palvelut -yksiköstä.

Hakemus
Hakemus jätetään, mikäli mahdollista, henkilökohtaisesti. Hakemukseen liitetään muutosehdotus. Maanomistajien on oltava yksimieliset ehdotuksesta muutettavan tonttirajan molemmin puolin.

Hinta
Tonttijaon muutoksen hinta löytyy palveluhinnastosta.

Käsittelijät
Kiinteistöinsinööri Henna Tuuttila, p. 044 703 2340
Toimitusinsinööri Eila Tuomaala, p. 044 703 2347
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkimittaus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 044 703 2347
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lomakkeet

Tonttijaon muutoshakemus