1.5. Tontin ja rakennuspaikan lohkominen 1.5. Tontin ja rakennuspaikan lohkominen

Asemakaava-alueilla, joilla on voimassa sitova tonttijako erotetaan tontti itsenäiseksi kiinteistöksi tontin lohkomisella. Ohjeellisen tonttijaon mukaisilla asemakaava-alueilla rakennuspaikka lohkotaan itsenäiseksi tilaksi. Rajankäynti voidaan suorittaa myös jo muodostetun tontin alueen ja/tai rajojen tarkistamista varten.

Entisten Haukiputaan, Kiimingin, Yli-Iin ja Ylikiimingin kuntien alueilla kuten myös kaikilla alueilla, joilla ei ole asemakaavaa, haetaan lohkomista Pohjois-Pohjanmaan maanmittauslaitokselta, Veteraanikatu 9, Oulu. Puhelin 029 530 1110 .

Maanmittauslaitos, Oulu:

http://www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot/palvelupisteet

Hakemus
Tontin ja tarvittaessa rakennuspaikanlohkomishakemuksia saa Kiinteistöinsinöörin palvelut -yksiköstä. On toivottavaa, että hakemus jätetään henkilökohtaisesti mainittuun yksikköön. Tällöin on mahdollista keskustella ja sopia monista toimitukseen liittyvistä asioista, kuten aikataulusta ja pyykityksestä.

Hinta
Tontin lohkominen on maksullista. Palveluhinnasto: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/palveluhinnasto-ja-julkaisut

Käsittelyaika
Hakemuksen jättämisestä tontin ja rakennuspaikan rekisteröintiin kuluu aikaa maastokaudella kahdesta viikosta kahteen kuukauteen asiakkaan tarpeista ja tontista ja rakennuspaikasta riippuen.

Käsittelijät
Kiinteistöinsinööri Henna Tuuttila, p. 044 703 2340
Toimitusinsinööri Arto Kamula, p. 044 703 2317
Toimitusinsinööri Eila Tuomaala, p. 044 703 2347
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaupunkimittaus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work 044 703 2347
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lomakkeet

Kiinteistötoimitushakemus (.doc)

Kiinteistötoimitushakemus (.pdf)

Tonttijaon muutoshakemus (.doc)

Tonttijaon muutoshakemus (.pdf)

Toimitushakemus - Maanmittaustoimisto