Sähköliittymät Sähköliittymät

Sähköliittymän rakentaminen
Oulun Energian Urakointi Oy kytkee sähköliittymät kiinteistöjen tonttirajalla Oulussa ja Kiimingissä.

Pääkeskuksen sijoitus
Sähköpääkeskus sijoitetaan yleensä joko talon tekniseen tilaan tai ulos asennettavaan tonttikeskukseen, johon kWh-mittari sijoitetaan. Tekniseen tilaan järjestetään kulku Oulun kaupungin teknisten tilojen avaimella (ei asuntoon). Näitä lukkoja sarjoittaa ja myy valtuutetut Abloy-lukkoliikkeet.

Tarvittavat asiakirjat
Liittymän rakentaminen perustuu asiakkaan ja edustajan allekirjoittamaan liittymissopimukseen. Tämä liittymissopimus tehdään, joko verkkoyhtiön teknisessä neuvonnassa tai voit täyttää sen verkkoyhtiön nettisivuilla. Sopimuksen liitteeksi tarvitaan asemapiirros mittakaavassa 1:200 tai 1:500 ja kiinteistön sähköpääkeskuskaavio.

Verkkoyhtiön osuus
Liittymismaksulla Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy rakennuttaa liittymisvalmiuden liittyjän tontin rajalle sekä teettää tarvittavat kytkennät tonttirajalla.

Liittymän rakentamisen yhteydessä asennetaan myös sähkömittari, joka jää verkkoyhtiön omaisuudeksi. 63 A:n ja pienemmissä sähköliittymissä liittymismaksuun sisältyy yksi kappale mittarointeja. Muussa tapauksessa perimme kulloinkin voimassa olevan mittarointimaksun.

Liittyjän osuus
Liittyjän tehtäväksi jää tonttiosuuden kaapeliojan kaivu ja peitto, liittymiskaapelin ja merkkinauhan asentaminen. Samaan kaapelikaivantoon kannattaa laittaa myös puhelin- ja antennikaapeli. Kaapeleiden alle ja päälle pitää laittaa kivetöntä hiekkaa, jotteivat kaapelit vaurioidu.

Perustuksen tekovaiheessa pitää asentaa maadoituskupari perustuksen pohjalle. Samassa yhteydessä kannattaa myös asentaa riittävä määrä putkia kaapeleita varten, unohtaa ei saa pihavaloja eikä autokatosta. Putkien aukipysyminen pitää varmistaa (vetolanka sisään).

Aikataulu
Liittymän rakentamisen toimitusaika voidaan sopia liittymissopimuksen teon yhteydessä (asemakaava-alueilla). Ennen liittämistä sähkökeskus on oltava teknisesti liittämiskuntoinen ja asiapaperit kunnossa (sähköturvallisuus).

Sopimusehdot
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy noudattaa liittymän rakentamisessa Sähköenergialiiton suosittelemia liittymisehtoja LE 05 ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n tiedotteiden mukaisia ehtoja, joita saa Oulun Energialta, Kasarmintie 6.

Liittymismaksu
Liittymismaksu on pääsulakkeen suuruudesta riippuvainen, minkä lisäksi se on porrastettu kolmeen hintavyöhykkeeseen riippuen tontin etäisyydestä muuntamosta. Asemakaava-alueilla sovelletaan hintavyöhykettä 1, jossa yleisin 3x25 A:n liittymismaksu on 1 180 € ja 3x35 A:n maksu on 1 560 €. Liittymismaksuihin ei tule arvonlisäveroa.

Tietoa liittymismaksuista ja liittymien rakentamisesta löytyy myös www.oulunenergia.fi.

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Tekninen neuvonta

  • Postiosoite postal Kasarmintie 6, 90130 Oulu
  • Puhelin work 010 287 7800
  • Sähköposti
  • Verkkosivut www.oulunenergia.fi
Tiedot esitetään hCard-muodossa.